Skoči do osrednje vsebine

Več o zaposlovanju

Javne objave in natečaji

Zaposlitev

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, št. 63 /07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: SVETOVALEC…

Objavljeno:

Arhiv objav