Skoči do osrednje vsebine

Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče rs-rs.si.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • pomikanje (navigacija) po spletišču s tipkovnico,
 • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer bralnike zaslona),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • uporaba pisav, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike in interaktivni elementi so opremljene z opisi,
 • ne uporabljajo se premikajoče slike (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi,
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti

Spletišče rs-rs.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi izjem, navedenih v nadaljevanju.

Nedostopna vsebina

Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno ter ineraktivno gradivo s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno ter interaktivno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča;
 • predstavitev rezultatov dveh dodatnih projektov (Dostopnost storitev splošnega pomena in Cene občinskih storitev);
 • dokumentacija zaključenih javnih objav ni bila prilagojena, saj poseganje v razpisno dokumentacijo že zaključenih javnih objav ni dovoljeno.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 23. 9. 2020 na podlagi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana 22. 4. 2024.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestilo o domnevno nedostopnih vsebinah in/ali zaprosilo za informacije o nedostopnih vsebinah nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:
Računsko sodišče Republike Slovenije
Slovenska cesta 50
1000 Ljubljana
e-pošta: sloaud@rs-rs.si

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katerokoli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

Davčna ulica 1

1000 Ljubljana