Skoči do osrednje vsebine

Mednarodni revizijski standardi

V skladu z Napotilom za izvajanje revizij (Uradni list RS, št. 122/22) Računsko sodišče Republike Slovenije pri izvajanju revizij uporablja mednarodna načela in standarde vrhovnih revizijskih institucij, ki jih sprejme INTOSAI – Mednarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucij in so objavljeni na naših spletnih straneh v nadaljevanju.

Standardi, ki se nanašajo na revidiranje računovodskih izkazov, pa na spletnih straneh Slovenskega inštituta za revizijo.

Mednarodni standardi vrhovnih revizijskih institucij
/ Okvir strokovnih pravil INTOSAI

Okvir strokovnih pravil INTOSAI– OSPI  (INTOSAI Framework of Professional Pronouncements - IFPP) izdaja Mednarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucij (International Organization of Supreme Audit Institutions – INTOSAI).
 

Načela INTOSAI

Ustanovna načela INTOSAI

N – 1 – INTOSAI   Limska deklaracija

Temeljna načela INTOSAI

N – 10 – INTOSAI   Mehiška deklaracija o neodvisnosti vrhovnih revizijskih institucij
N – 12 – INTOSAI   Vloga in prispevek vrhovnih revizijskih institucij – vplivati na izboljšanje življenja državljanov
N – 20 – INTOSAI   Načela preglednosti in odgovornosti
N – 50 – INTOSAI   Načela pravosodnih aktivnosti vrhovnih revizijskih institucij

 

Standardi INTOSAI

Temeljna načela revidiranja javnega sektorja MSVRI 100 – 129

MSVRI 100   Temeljna načela revidiranja javnega sektorja

Organizacijske zahteve za vrhovne revizijske institucije MSVRI 130 - 199

MSVRI 130   Kodeks etike
MSVRI 140   Zagotavljanje kakovosti v vrhovnih revizijskih institucijah


Revidiranje računovodskih izkazov

MSVRI 200Načela revidiranja računovodskih izkazov
MSVRI 2000Uporaba standardov revidiranja računovodskih izkazov
MSVRI 2200
– 2899
Standardi revidiranja računovodskih izkazov


Revidiranje smotrnosti poslovanja

MSVRI 300Načela revidiranja smotrnosti poslovanja
MSVRI 3000Standard revidiranja smotrnosti poslovanja


Revidiranje skladnosti poslovanja

MSVRI 400Načela revidiranja skladnosti poslovanja
MSVRI 4000Standard revidiranja skladnosti poslovanja