Skoči do osrednje vsebine

Kontakti

Glavna pisarna

Računsko sodišče Republike Slovenije

KONTAKT
t: 01 478 58 00
sloaud@rs-rs.si

kontaktna oseba za odnose z javnostmi
– svetovalec v kabinetu predsednice

Boštjan Novak

KONTAKT
m: 030 608 212
bostjan.novak@rs-rs.si​​​​​​​

Koordinator za mednarodne odnose
– svetovalec v kabinetu predsednice

Boštjan Novak

KONTAKT
m: 030 608 212
SAI.Slovenia@rs-rs.si​​​​​​​

pooblaščena oseba za varstvo podatkov
– svetovalka za pravne zadeve

Vesna Uršič Simoniti

KONTAKT
m: 030 362 048
osebni.podatki@rs-rs.si

Pristojna oseba za posredovanje informacij po ZDIJZ – svetovalka za pravne zadeve

Vesna Uršič Simoniti

KONTAKT
m: 030 362 048
vesna.ursic-simoniti@rs-rs.si

vodja Službe za strategijo IT, analitiko in upravljanje informacijskih storitev
– svetovalec predsednice

dr. Tomaž Kralj

KONTAKT
m: 040 862 453
tomaz.kralj@rs-rs.si

vodja službe za pravne zadeve
– svetovalka predsednice

Vesna Berk

KONTAKT
m: 041 780 695
vesna.berk@rs-rs.si

vodja službe za kadrovske in splošne zadeve

Helena Rosa

KONTAKT
m: 040 495 888
helena.rosa@rs-rs.si

vodja finančno-računovodske službe

Tatjana Lavrič

KONTAKT
t: 040 372 649
tatjana.lavric@rs-rs.si