Skoči do osrednje vsebine

Kako napisati pobudo

Pobuda za revizijo

Revizijski program dela računskega sodišča se poleg zakonskih obveznosti oblikuje tudi s presojo prejetih pobud zainteresirane javnosti, medijev in občanov. Pri uvrščanju revizij v svoj delovni program se skuša računsko sodišče na kar najbolj učinkovit način odzivati na zahteve in pričakovanja okolja, pri čemer mora ohranjati neodvisnost presoje in odločanja. Pobude (tudi anonimne) so pogost vir informaciji, pomembnih za izvrševanje revizijske pristojnosti. Sugestije pobudnikov in morebitna dokumentacija so pomemben element pri odločitvah o izvedbi revizij in določitvi revidirancev ter omogočajo lažje zbiranje podatkov in poizvedb o revidirancih in njihovem poslovanju. Poleg tega se računsko sodišče tako lažje odloči za izvedbo predrevizijske poizvedbe, na podlagi katere lahko pred uvedbo revizije zahteva od uporabnika javnih sredstev vse podatke in drugo dokumentacijo ter opravi poizvedbe, ki so potrebne za načrtovanje in izvajanje revizij.

Pobudo nam lahko pošljete tudi:

na elektronski naslov: sloaud@rs-rs.si

po pošti:
Računsko sodišče Republike Slovenije
Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana

POBUDA ZA REVIZIJO

Oddaj pobudo za revizijo
Če želite ostati anonimni, ne izpolnite e-naslova.