Skoči do osrednje vsebine

Pristojna oseba za posredovanje informacij po ZDIJZ

Vesna Uršič Simoniti

svetovalka za pravne zadeve

KONTAKT
m: 030 362 048
vesna.ursic-simoniti@rs-rs.si

Katalog informacij javnega značaja

V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja računsko sodišče objavlja svoj katalog IJZ.