Skoči do osrednje vsebine

Vodstvo

Predsednica

Jana Ahčin

Jana Ahčin je univerzitetna diplomirana ekonomistka z več kot 20-letnimi izkušnjami na vodilnih delovnih mestih v javni upravi. Delovala je v Službi družbenega knjigovodstva in nato njenih naslednicah, aktivno je sodelovala pri nastanku Agencije RS za javnopravne evidence in storitve ter Uprave RS za javna plačila, ki jo je vodila do leta 2013, ko je kot generalna direktorica prevzela vodenje Davčne uprave RS in kasneje v letu 2014 Finančne uprave RS. Po koncu mandata v letu 2019 se je kot svetovalka predsednika zaposlila na računskem sodišču. V maju 2022 je pridobila naziv državni revizor. Na mesto predsednice računskega sodišča je bila imenovana julija 2022. Foto: Luka Dakskobler/Mladina

Mag Maja Bilbija

mag. Maja Bilbija

prva namestnica predsednice

Diplomirana ekonomistka je magistrirala na Pravni fakulteti v Mariboru. Kariero je začela kot davčna inšpektorica, nato državna revizorka, svetovalka na področju financ in računovodstva, notranja revizorka ter članica Državne revizijske komisije. Od leta 2013 je opravljala delo vrhovne državne revizorke. Na funkcijo prve namestnice predsednice računskega sodišča je bila imenovana decembra 2021.

mag. Mojca Planinšek

mag. Mojca Planinšek

druga namestnica predsednice

Diplomirala je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Kariero je začela na računskem sodišču in se pretežno ukvarjala s področjem revizij lokalne samouprave. V letu 2008 je bila imenovana za vrhovno državno revizorko za lokalno samoupravo. Funkcijo druge namestnice predsednice računskega sodišča opravlja od junija 2016.
 

Vrhovni državni revizorji - vodje oddelkov

Helena Jenko

vrhovna državna revizorka - B1

Diplomirala je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Strokovno pot na računskem sodišču je začela leta 1996. Ukvarjala se je predvsem s področjem revizij državnega proračuna in sredstev Evropske unije. Od julija 2016 je delovala v kabinetu druge namestnice predsednika računskega sodišča kot svetovalka. Funkcijo vrhovne državne revizorke opravlja od oktobra 2023.

mag. Simona Majer

mag. Simona Majer

vrhovna državna revizorka - B2

Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, magistrirala pa na Pravni fakulteti v Ljubljani. Kariero je začela na Davčni upravi Republike Slovenije. Leta 2001 se je zaposlila na računskem sodišču, kjer se je ukvarjala predvsem s področjem revizij državnega proračuna in lokalne samouprave. Na funkcijo vrhovne državne revizorke za lokalno samoupravo je bila imenovana februarja 2022.

Nataša Musar Mišeljić

vrhovna državna revizorka - B3

Diplomirala je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Strokovno pot je začela na Republiški upravi za javne prihodke ter jo kmalu po njegovi ustanovitvi nadaljevala na računskem sodišču, kjer je opravljala različne naloge na področjih revizije in svetovanja. Na funkcijo vrhovne državne revizorke je bila prvič imenovana leta 2013 in nato ponovno junija 2022.

vrhovni državni revizor, mag. Aleksej Šinigoj

mag. Aleksej Šinigoj

vrhovni državni revizor - B4

Zaključil je Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, magistriral pa na Fakulteti za management v Kopru. Poklicno pot je začel v zasebnem sektorju na področju računovodstva in davčnega svetovanja. Od 2005 je zaposlen na računskem sodišču, od 2016 je bil vrhovni državni revizor za lokalno samoupravo, od februarja 2022 pa je vrhovni državni revizor za področje izvajalcev gospodarskih javnih služb in gospodarskih družb v večinski lasti države ali občin.

Jerneja Vrabič

vrhovna državna revizorka - B5

Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Strokovno pot je začela na Davčni upravi Republike Slovenije. Leta 1999 se je zaposlila na računskem sodišču, kjer je opravljala različne revizijske in svetovalne naloge. Od leta 2016 do 2022 je opravljala delo atašeja slovenskega člana Evropskega računskega sodišča. Na funkcijo vrhovne državne revizorke je bila imenovana novembra 2022.

mag. Nataša Karlić Kovačič

vrhovna državna revizorka - B6

Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, magistrirala pa na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Leta 1998 se je zaposlila na računskem sodišču, kjer se je ukvarjala pretežno s področjem državnega proračuna in svetovanjem. Od februarja 2013 je na računskem sodišču delovala v funkciji svetovalke prvega namestnika predsednika. Na funkcijo vrhovne državne revizorke je bila imenovana decembra 2020.

Sekretarka računskega sodišča

Tadeja Pušnar

Na Pravni fakulteti v Ljubljani je diplomirala 2001. Kariero je začela na Ministrstvu za delo, kjer je delovala na kadrovskem področju, področju javnih naročil, pravnih zadev, financ in investicij, vodila področji kadrovskih in splošnih zadev in uradniško kariero zaključila na položaju generalne sekretarke. Od 2014 je bila članica in kasneje tudi namestnica predsednika Državne revizijske komisije. Od leta 2023 opravlja funkcijo sekretarke računskega sodišča.