Skoči do osrednje vsebine

Pravna podlaga

Zakon o računskem sodišču

(ZRacS-1)

Zakon o računskem sodišču je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 11/01 >, njegova sprememba pa v Uradnem listu RS št. 109/12 >.

Neuradno prečiščeno besedilo zakona je objavljeno na spletnih straneh
Pravno-informacijskega sistema >
.