Skoči do osrednje vsebine

Pravna obvestila

Pravna obvestila in varovanje zasebnosti

1. Spletni piškotki

Spletni piškotki (v nadaljevanju: piškotki) so majhne datoteke, ki jih strežnik med obiskom spletnega mesta pošlje uporabnikovemu brskalniku, ta pa jih nato naloži na uporabnikovo napravo (računalnik, tablico, pametni telefon), s katero uporabnik dostopa do spletnega mesta.

Podatki o posameznih piškotkih, upravljavcih podatkov, ki se pridobijo s temi piškotki, namenih obdelave zbranih podatkov in trajanju piškotkov, so navedeni v nadaljevanju:

PONUDNIK PIŠKOTKI    NAMENTRAJANJE
naročnikov sistem za urejanje vsebin (TYPO3)fe_typo_user Piškotek uporablja naročnikov sistem za urejanje vsebin (TYPO3) in je potreben za identifikacijo posameznega uporabnika pri oddaji pobud z uporabo spletnega obrazca.Čas seje.

2. Uporaba objavljenih vsebin

Računsko sodišče Republike Slovenije deluje po načelih odprtosti in transparentnosti, zato želi z objavo najširšega nabora vsebin s svojega delovnega področja omogočiti enako uresničevanje pravice fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja. 

Prizadevamo si, da javnost čim bolje in sprotno obveščamo o delovanju Računskega sodišča Republike Slovenije. Objavljene vsebine so informacije javnega značaja. Vse vsebine so prosto dostopne, v celoti pa je dovoljena tudi njihova ponovna uporaba, v pridobitni ali nepridobitni namen.

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Ponovna uporaba informacij javnega značaja pomeni uporabo s strani fizičnih oseb ali pravnih oseb za pridobitne ali nepridobitne namene razen za prvotni namen v okviru javne naloge, zaradi katerega so bili dokumenti izdelani. Informacije javnega značaja so skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam.

3. Omejitev odgovornosti 

Uporabniki vsebine spletnega mesta uporabljajo na lastno odgovornost. Računsko sodišče Republike Slovenije ne prevzema civilne ali kazenske odgovornosti glede posledic uporabe informacij na teh straneh.

Posebej opozarjamo, da informacije na spletnih straneh Računskega sodišča Republike Slovenije:

 • niso nujno natančne reprodukcije uradnih besedil; edina verodostojna so besedila, objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije ali v originalnih dokumentih; 
 • niso nujno celovite, popolne, točne ali posodobljene; 
 • občasno vključujejo povezave do zunanjih spletnih strani, ki so izven nadzora Računskega sodišča Republike Slovenije, zaradi česar zanje ne more prevzeti nikakršne odgovornosti; 
 • niso strokovni ali pravni nasveti.

Niti Računsko sodišče Republike Slovenije niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ni odgovorna za morebitno občasno nedelovanje strani in s tem povezane nevšečnosti ali izgube na strani uporabnikov spletnega mesta.

Računsko sodišče Republike Slovenije si ne glede na razlog pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb. 

Ta izjava ne omejuje odgovornosti Računskega sodišča Republike Slovenije za delovanje v nasprotju z veljavno zakonodajo, niti ne izključuje odgovornosti za dejanja, za katera izključitev odgovornosti ni zakonsko dovoljena.

4. Izjava o varstvu osebnih podatkov

Računsko sodišče Republike Slovenije osebne podatke obdeluje skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation, GDPR). 

Računsko sodišče od obiskovalcev spletnih strani sistematično zbira in obdeluje naslednjo vrsto podatkov: 

 • podatek o naslovu elektronske pošte posameznikov, ki so nedvoumno izrazili željo po obveščanju o novostih in spremembah na spletnih straneh (novice, revizije ali oboje).

Pri tem izjavljamo, da:

 • bomo podatke uporabili izključno za namen obveščanja o spremembah na spletni strani Računskega sodišča Republike Slovenije (kategorija novice, revizije ali oboje),
 • da bomo podatke hranili do prejema obvestila o preklicu privolitve;
 • da lahko preklic svoje privolitev posameznik kadarkoli posreduje na elektronski naslov organa
 • osebne podate obdeluje zgolj Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana in da bodo do njih lahko dostopali zgolj zaposleni pri organu, kadar bo to nujno za izvedbo njihovih nalog;
 • je pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri organu svetovalka za pravne zadeve Vesna Uršič Simoniti (+386 30 362 048);
 • ima posameznik pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, ki je: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, Ljubljana.

Vsebina te strani je bila nazadnje posodobljena 14. 3. 2023.