Skoči do osrednje vsebine

Objava

Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku - notranji revzor

Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 s spremembami – v nadaljevanju ZJU) je bil 15. 7. 2022 na spletnih straneh Računskega sodišča Republike Slovenije in na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »notranji revizor«.

V skladu s prvim odstavkom 62. člena ZJU vas obveščamo, da izbira ni bila opravljena.