Skoči do osrednje vsebine

Objava

Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku

 Na podlagi prvega odstavka 58. Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 s spremembami – v nadaljevanju ZJU) je bil 6. 12. 2021 na spletnih straneh Računskega sodišča Republike Slovenije in na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »svetovalec vrhovnega državnega revizorja«.

V skladu s prvim odstavkom 62. člena ZJU vas obveščamo, da izbira ni bila opravljena.