Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Objava

  Javna objava za prosto strokovno-tehnično delovno mesto

  Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o delovnih razmerjih  (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) in sedmega odstavka 57. člena Zakon o javnih uslužbencih R (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, Ljubljana objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za nedoločen čas s petmesečnim poskusnim delom.

  STROKOVNI SODELAVEC VII/2 - I   - ENO DELOVNO MESTO

  Objavljeno delovno mesto je s področja oblikovanja vizualnih komunikacij

  POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA

  Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
  • magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja)
  • poznavanje programov za urejanje besedila na računalniku
  • najmanj  osem let delovnih izkušenj.

  DELOVNE NALOGE SO:

  • pripravlja in vzdržuje celostno grafično podobo
  • sodeluje pri pripravi in izvajanju komunikacijske strategije za različne javnosti
  • sodeluje pri oblikovanju revizijskih poročil
  • sodeluje v revizijskem procesu z namenom priprave vizualizacije vsebine revizije
  • kreira, sestavlja in ureja spletne strani in drugo interaktivno vsebino

  Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s petmesečnim poskusnim delom in polnim delovnim časom. Javni uslužbenec bo delo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana.

  Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na sorodnih delih.

  Izhodiščni plačni  razred delovnega mesta STROKOVNI SODELAVEC VII/2 - I  je 40. plačni razred – 2.032,98 EUR bruto. Z napredovanji je mogoče doseči 50. plačni razred – 3.009,28 EUR bruto.

  Kandidati lahko prijave vložijo v roku 15 dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje in na spletni strani računskega sodišča, tj. do 19. 11. 2022.

  Kandidate vabimo, da prijave na »obrazcu ob prijavi« , življenjepis,  portfolio ter kopijo dokazila o izobrazbi pošljejo na el. naslov kadri.rsrs@rs-rs.si z navedbo "objava" pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
  Formalno nepopolnih prijav, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje zahtevane pogoje, ne bomo obravnavali.

  Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom, pisno obveščeni o tem, da niso bili izbrani. Obvestilo o končanem postopku bomo objavili na spletni strani Računskega sodišča Republike Slovenije.

  Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi, telefon: 040 495 888.

  Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.