Skoči do osrednje vsebine

O projektu

Projekt

Dostopnost storitev splošnega pomena

Dostop do storitev kot so pitna voda, izobraževanje, zdravstvo, internet, javni prevoz naj bi bil zagotovljen vsem prebivalcem v Republiki Sloveniji v primerljivi kakovosti.
Žal pa temu ni tako.


Da bi dobili boljši vpogled v to, za prebivalce in javne finance, izjemno pomembno področje smo med vsemi 212 občinami izvedli raziskavo o težavah njihovih prebivalcev pri dostopanju do storitev splošnega pomena.

 

96,7 % občin je izpostavilo težave prebivalcev pri dostopanju do storitev splošnega pomena, največ na področjih:

 

Katere storitve so občinam najbolj pomembne?

Za kar 3/4 občin je nujna prisotnost naslednjih storitev: vrtec, trgovina, splošni zdravnik, osnovna šola, bankomat, poslovalnica pošte, AED, pokrit športni objekt, pomoč/oskrbo na domu, zobozdravnik, lekarna in medkrajevni potniški prevoz.

Prisotnost storitev po občinah

Odstotek občin v katerih je prisotna posamezna storitev:

Sam obstoj določene storitve na območju občine pa še ne pomeni, da se ta izvaja kakovostno, oziroma da se izvaja v primerljivi kakovosti za vse prebivalce občine.
 

V povprečju so občine težave svojih prebivalcev pri dostopanju do storitev zaznale na 6 od 18 izbranih področij.

Made with Flourish

Katere storitve so najbolj problematične?

Odgovori občin glede zaznanih težav pri dostopanju do posameznih storitev so povezani z nekaterimi značilnostmi občine (število prebivalcev, starost prebivalcev, gostota poselitve, površina).