Skoči do osrednje vsebine

O projektu

Projekt

Cene občinskih storitev

Cene, ki jih morajo občani plačevati za občinske storitve (pitna voda, vrtec, odvoz komunalnih odpadkov), se od občine do občine razlikujejo, pri čemer so razlike pogosto tudi znatne.

Odvisne so od različnih dejavnikov, kot na primer kakovost storitve, učinkovitost zagotavljanja storitve, obseg infrastrukture. Gre za vprašanje cenovne dostopnosti kakovostnih storitev, ki bo v prihodnosti zaradi posledic pandemije, nestabilnih geopolitičnih razmer in nepredvidljivih gospodarskih gibanj še bolj aktualno kot v preteklosti.

Z namenom vzpostavitve boljše preglednosti in s tem izhodišča za preverjanje ter izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izvajanja storitev smo med vsemi 212 občinami izvedli raziskavo o cenah izbranih občinskih storitev.

 

Cene občinskih storitev smo primerjali na naslednjih področjih:

 

Skupni mesečni stroški
za povprečno gospodinjstvo

Zbrane podatke o cenah smo tudi združili za namen predstavitve celotnega mesečnega stroška, ki ga ima povprečno gospodinjstvo v posamezni občini.

 

Razporeditev občin glede na višino skupnih mesečnih stroškov za povprečno gospodinjstvo

Gospodinjstva bi v večini občin za izbranih 6 storitev plačevala med 60 in 100 € mesečno.

Občine, ki so po obeh kriterijih (tako po kriteriju skupnih mesečnih stroškov kot po kriteriju pogostosti najvišjih/najnižjih cen) najpogosteje med:
• najcenejšimi občinami: Videm, Črenšovci in Turnišče
• najdražjimi občinami: Izola, Šmartno pri Litiji, Ig, Miren - Kostanjevica in Mengeš.

 

Razlike med občinskimi cenami - odstopanja cen od povprečnih cen

Najmanjše razlike med občinskimi cenami so pri polnih cenah programov vrtcev (razmerje med spodnjo in zgornjo ceno je 1 : 1,19). Največje razlike med občinskimi cenami so na področju komunalnega prispevka (razmerje med spodnjo in zgornjo ceno je 1 : 4,85). Na dejansko razliko v plačilih uporabnikov pa dodatno vplivajo še morebitne dodatne subvencije posameznih občin.

Razlike med skupnimi mesečnimi stroški za povprečno gospodinjstvo za 6 občinskih storitev so manjše (razmerje je 1 : 1,35) kot razlike pri posameznih cenah med občinami pri večini posameznih področij. To pomeni, da imajo občine v povprečju le na posameznih področjih cene, ki so med višjimi, hkrati pa imajo lahko pri drugih področjih cene, ki so med nižjimi.