Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Vodenje in prostorsko načrtovanje projekta tretje razvojne osi

Zadnja sprememba:
28. 4. 2022

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Cilja revizije sta izrek mnenja o učinkovitosti Ministrstva za infrastrukturo pri vodenju projekta tretje razvojne osi v obdobju od leta 2015 do leta 2020 ter izrek mnenja o učinkovitosti Ministrstva za okolje in prostor pri prostorskem načrtovanju projekta tretje razvojne osi od leta 2015 do leta 2020.

 

Revidirano obdobje:
2015-2020

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-1/2020/9
Datum: 13. 10. 2020

Opombe:

Vodenje in prostorsko načrtovanje projekta 3. razvojne osi

Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti Ministrstva za infrastrukturo (v nadaljevanju: MZI) pri vodenju in Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) pri prostorskem načrtovanju projekta 3. razvojne osi v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020.


Računsko sodišče je preverilo, ali je MZI vodilo projekt 3. razvojne osi (načrtovalo, spremljalo in nadziralo investicije) učinkovito in v skladu s strateškimi in izvedbenimi dokumenti s področja razvoja prometa. Preverilo je tudi, ali je MOP učinkovito pripravljalo izvedbene državne prostorske načrte in koordiniralo aktivnosti udeležencev za uresničitev prostorske strategije, v kateri je načrtovana 3. razvojna os kot cestna povezava od severne proti jugovzhodni Sloveniji oziroma od meje z Avstrijo do Hrvaške. Računsko sodišče meni, da je bilo MZI neučinkovito pri vodenju projekta 3. razvojne osi ter da je bilo MOP delno učinkovito pri prostorskem načrtovanju projekta 3. razvojne osi.
Revidiranca sta sicer že med revizijskim postopkom sprejela nekatere popravljalne ukrepe, vendar je računsko sodišče od njiju kljub temu zahtevalo predložitev odzivnih poročil, v katerih morata izkazati popravljalne ukrepe, ter jima podalo priporočila za izboljšanje vodenja in prostorskega načrtovanja projekta 3. razvojne osi.

Deli vsebino