Skoči do osrednje vsebine

Projekt

Prihodki, odhodki in primarni primanjkljaj ter presežek Proračuna Republike Slovenije

Računsko sodišče je do leta 2021 pripravljalo plakate s prikazom državnega proračuna.

Računsko sodišče vsako leto skladno z Zakonom o računskem sodišču opravi obvezno revizijo predloga zaključnega računa državnega proračuna. 

Z namenom popolnejšega prikaza dejanskega stanja smo z letom 2009 začeli pripravljati plakat, na katerem slikovno prikazujemo državni proračun. V sliki smo želeli posebej opozoriti na nekaj javno-finančno pomembnih podatkov. S plakatom za leto 2009 smo tako posebej opozorili na problematiko primanjkljaja in obseg transferov. Na plakatu za leto 2010 pa smo prvič dodatno opozorili tudi na breme obresti. 

Republika Slovenija namreč nima izravnanega državnega proračuna, saj se razlika med odhodki in prihodki pokriva z zadolževanjem. Vsakoletni primanjkljaj državnega proračuna je glavni generator javnega dolga. Posledice naraščajočega javnega dolga pa so obresti, ki povratno bremenijo proračun in še dodatno povečujejo proračunske odhodke. Letno breme obresti tako že postaja primerljivo s porabo srednje velikega ministrstva.

Z nazornim prikazom stanja želi računsko sodišče podati svoj prispevek k zavedanju o problemu zadolževanja in vzpodbuditi njegovo čim prejšnje reševanje.

Prihodki, odhodki in proračunski primanjkljaj Proračuna Republike Slovenije 2020

 

Plakat 2020

Revizijsko poročilo o predlogu zaključnega računa proračuna za leto 2020 >

Prihodki, odhodki in presežek Proračuna Republike Slovenije 2019

 

Plakat 2019

Revizijsko poročilo o predlogu zaključnega računa proračuna za leto 2019 >

Prihodki, odhodki in presežek Proračuna Republike Slovenije 2018

 

Plakat 2018

Revizijsko poročilo o predlogu zaključnega računa proračuna za leto 2018 >


Prihodki, odhodki in primarni primanjkljaj Proračuna Republike Slovenije 2017
 

 

Plakat 2017

Revizijsko poročilo o predlogu zaključnega računa proračuna za leto 2017 >

Prihodki, odhodki in primarni primanjkljaj Proračuna Republike Slovenije 2016
 

       

Plakat 2016

Revizijsko poročilo o predlogu zaključnega računa proračuna za leto 2016 >

Prihodki, odhodki in primarni primanjkljaj Proračuna Republike Slovenije 2015
 

       

Plakat 2015

Revizijsko poročilo o predlogu zaključnega računa proračuna za leto 2015 >

Prihodki, odhodki in primarni primanjkljaj Proračuna Republike Slovenije 2014
 

       

Plakat 2014

Revizijsko poročilo o predlogu zaključnega računa proračuna za leto 2014 >

Prihodki, odhodki in primarni primanjkljaj Proračuna Republike Slovenije 2013
 

       

Plakat 2013

Revizijsko poročilo o predlogu zaključnega računa proračuna za leto 2013 >

Prihodki, odhodki in primarni primanjkljaj Proračuna Republike Slovenije 2012
 

       

Plakat 2012

Revizijsko poročilo o predlogu zaključnega računa proračuna za leto 2012 >

Prihodki, odhodki in primarni primanjkljaj Proračuna Republike Slovenije 2011
 

       

Plakat 2011

Revizijsko poročilo o predlogu zaključnega računa proračuna za leto 2011 >

Prihodki, odhodki in primarni primanjkljaj Proračuna Republike Slovenije 2010
 

       

Plakat 2010

Revizijsko poročilo o predlogu zaključnega računa proračuna za leto 2010 >

Prihodki, odhodki in primarni primanjkljaj Proračuna Republike Slovenije 2009

&nbs

       

Plakat 2009

Revizijsko poročilo o predlogu zaključnega računa proračuna za leto2009 >