Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Revizija

  Revizija zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2015

  Zadnja sprememba:
  22. 9. 2020

  Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2015

  Vlada Republike Slovenije je na določenih dokumentih, ki so bili predmet revizijskega pregleda v revizijah IPro15 in IPro16, preklicala stopnjo tajnosti INTERNO, zato objavljamo novo  različico revizijskega poročila.

  Deli vsebino

  Popravljalni ukrepi pri reviziji Predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2015

  Vlada Republike Slovenije je na določenih dokumentih, ki so bili predmet revizijskega pregleda v revizijah IPro15 in IPro16, preklicala stopnjo tajnosti INTERNO, zato objavljamo novo  različico porevizijskega poročila.

  Deli vsebino

  Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2015

  Računsko sodišče je revidiralo predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2015 in pravilnost izvršitve proračuna v letu 2015. Revidiranci so bili Vlada Republike Slovenije, vsa ministrstva, ena izmed vladnih služb in ena upravna enota.

  V letu 2015 so prihodki proračuna znašali 8.521 milijonov evrov in so se v primerjavi z letom 2014 povečali za 52 milijonov evrov (za 0,6 odstotka), odhodki proračuna pa so znašali 9.804 milijonov evrov in so se glede na leto 2014 povečali za 108 milijonov evrov (za 1,1 odstotka). 

  Predstavitev

  Posledično se je povečal presežek odhodkov nad prihodki za 56 milijonov evrov (4,4 odstotka). Ta presežek bi bil še za 110 milijonov evrov večji, če bi država zagotavljala družbi Slovenske železnice likvidna sredstva, potrebna za poplačila kreditov tako, da bi poplačala svoje obveznosti iz naslova premalo plačanih nadomestil za izvajanje obvezne gospodarske službe prevoza potnikov, namesto da je povečala kapitalsko vlogo v družbo Slovenske železnice. V državnem proračunu tudi niso izkazani vsi prihodki in odhodki, ki se realizirajo v poslih, ki jih za državo izvaja SID banka. V letu 2015 je bila namreč sprejeta sprememba Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov, ki posega na področje računovodenja in v zvezi s poslovanjem SID banke omogoča nepopolno izkazovanje prihodkov in odhodkov proračuna Republike Slovenije.

  Računsko sodišče je o predlogu splošnega dela zaključnega računa za leto 2015 izreklo mnenje s pridržkom, ker so bile ugotovljene napake pri izkazovanju prejemkov in izdatkov, zaradi česar so: 

  • v bilanci prihodkov in odhodkov
   • odhodki prenizko izkazani za 6.430.970 evrov
   • prihodki prenizko izkazani za 545.224 evrov 
  • v računu finančnih terjatev in naložb 
   • prejemki prenizko izkazani za 867.813 evrov
   • izdatki previsoko izkazani za 47.004.563 evrov
  • v računu financiranja 
   • prejemki prenizko izkazani za 7.929.926 evrov
   • izdatki prenizko izkazani za 10.017.179 evrov

  O pravilnosti izvršitve proračuna je računsko sodišče izreklo mnenje s pridržkom. Med pogostejšimi nepravilnostmi so bile kršitve s področja oddaje javnih naročil (nepravilno vodenje postopkov, neustrezna določitev pogojev za sodelovanje na javnem razpisu) in predvsem kršitve na področju dodeljevanja transferov (nepravilnosti v postopkih izvedbe razpisov in nepravilnosti pri dodeljevanju sredstev posrednim proračunskim uporabnikom, nepravilnosti pri posredovanju izhodišč za pripravo finančnih načrtov). V nekaj primerih smo ugotovili, da obveznosti niso bile prevzete s pogodbo, da pred izplačili ni bila preverjena pravna podlaga ter da niso bila spoštovana pogodbena določila. Več nepravilnosti se nanaša tudi na pomanjkljivo izvajanje nadzora neposrednih proračunskih uporabnikov nad posrednimi proračunskimi uporabniki.

  Računsko sodišče je revidirancem naložilo več popravljalnih ukrepov in podalo nekaj priporočil.

   

  Plakat s prikazom prihodkov, odhodkov in primarnega primankljaja Proračuna Republike Slovenije v letu 2015

   

  Deli vsebino