Skoči do osrednje vsebine

Projekt

Učinki revizije računskega sodišča pri obravnavi problematike raka prostate po enem letu

Eno leto po reviziji obravnave problematike raka prostate, je računsko sodišče preverilo spremembe na tem področju.

Lani movembra je računsko sodišče izdalo revizijo obravnave problematike raka prostate. Letos, torej eno leto kasneje, je računsko sodišče preverilo spremembe na tem področju. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da so učinki zahtev in priporočil računskega sodišča že vidni in da bodo zato urološki bolniki v prihodnosti deležni bolj učinkovite obravnave. UKC Ljubljana je v letošnjem letu pridobil robota za izvajanje robotsko asistiranih operacij, hkrati pa se je število urologov v javnem zdravstvenem sistemu povečalo za 6,5 odstotka glede na leto 2017 in skoraj za 10 odstotkov glede na leto 2016. Po zaključku revizije je bilo razpisanih 14 novih mest za specializacije, poleg 11 specializacij, ki so bile razpisane med izvajanjem revizije, kar bo v prihodnje še povečalo število urologov v sistemu. Z lansko revizijo smo namreč ugotovili, da je premajhno število urologov eden izmed ključnih vzrokov za nastanek predolgih čakalnih dob na področju urologije.

Poleg pozitivnih učinkov pozdravljamo tudi povezovanje ključnih deležnikov na tem področju. Dosežen dialog med revidiranci, civilno družbo in strokovnjaki pomeni korist za reševanje problematike področja, prinaša bolj kakovostno obravnavo uporabnikov storitev in učinkovitejšo porabo javnih sredstev.