Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Obravnava problematike raka prostate

Zadnja sprememba:
30. 3. 2018

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o smotrnosti obravnave problematike raka prostate.

Revidirano obdobje:
od 1. 1. 2014 do izdaje osnutka revizijskega poročila

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-1/2017/12
Datum: 23. 3. 2017

Opombe:

Obravnava problematike raka prostate

Računsko sodišče je izvedlo revizijo uspešnosti Ministrstva za zdravje pri obravnavi problematike raka prostate v obdobju od leta 2014 do 15. 9. 2017.

Računsko sodišče je ocenilo, da ministrstvo v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni bilo uspešno.  

Ocenjujemo, da je eden izmed ključnih vzrokov za nastanek predolgih čakalnih dob na področju urologije premajhno število urologov. V letu 2017 je v Sloveniji aktivnih 49 specialistov urologije in 28 specializantov na področju urologije.

Razlog za takšno stanje je premajhen obseg razpisanih specializacij v letih pred letom 2015. Število razpisanih mest posamezne specializacije je po posebnem postopku določila Zdravniška zbornica, ministrstvo je k razpisu podalo soglasje. V letu 2017 je bila sprejeta sprememba Zakona o zdravniški službi, ki daje pristojnost določitve števila razpisanih mest za posamezno področje specializacije ministrstvu. Ministrstvo bodo pri odločitvi o številu razpisanih mest morale vodite predvsem potrebe prebivalstva.  

Deli vsebino