Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Revizija

Revizija pravilnosti zaračunavanja in porabe takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v Snagi d.o.o.

Zadnja sprememba:
6. 2. 2008

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Pravilnost zaračunavanja in porabe takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

Revidirano obdobje:
2002 do 2005

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 1209-14/2006-4
Datum: 13. 4. 2006

Opombe:

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za okolje in prostor, Mestne občine Maribor in družbe Snaga, javno podjetje, d. o. o., Maribor

Računsko sodišče RS je na novinarski konferenci predstavilo Porevizijsko poročilo o pravilnosti in smotrnosti zaračunavanja in porabe takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v letih od 2002 do 2005.

Revidiranci so bili:

 • Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)
 • Mestna občina Maribor (MOM)
 • Snaga, javno podjetje, d.o.o., Maribor (Snaga)

Računsko sodišče je v avgustu 2007 izdalo revizijsko poročilo, v katerem je bilo ugotovljeno, da družba Snaga uporabnikom storitev ni vrnila 2,3 milijona eurov preveč zbrane okoljske dajatve v letih 2002-2004. Od MOP pa je bila zahtevana vrsta popravljanih ukrepov, vključno s predlogi sprememb nekaterih predpisov, ki pomembno vplivajo na višino zaračunane okoljske dajatve.

Revizija je bila uvedena na podlagi poziva Komisije za nadzor proračuna v letu 2003, naj MOP skupaj z Ministrstvom za finance oceni učinkovitost in pravilnost sedanje ureditve zaračunavanja okoljskih dajatev, kar ni bilo izvedeno, na podlagi poziva Računskega sodišča v letu 2005, naj MOP predstavi, kako bo ukrepalo zaradi neusklajene sistemske ureditve pri zaračunavanju okoljskih dajatev, na katerega se MOP ni odzvalo ter indicev, da se občanom zaračunavajo neprimerljivi in previsoki zneski okoljskih dajatev glede na posamezne zavezance.

Samo Jereb, vrhovni državni revizor in Igor Šoltes, predsednik računskega sodišča

Revizija je bila uvedena kot prečna (sistemska) revizija, saj smo želeli na dejanskem primeru preveriti posledice neustreznega ravnanja MOP pri vzpostavitvi pravnih podlag za zaračunavanje okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

Vsi trije revidiranci so morali pripraviti odzivno poročilo, za katerega so imeli rok 90 dni.

Računsko sodišče je v porevizijskem poročilu ocenilo zadovoljivost popravljalnih ukrepov, ki so bili izkazani v odzivnem poročilu.

Pri vprašanju, ali so nesmotrnosti / nepravilnosti pomembne, smo izhajali iz naslednjih dejstev:

 • neizvedba poračuna 1,9 milijarde tolarjev (7,8 mio evrov) preveč zbranih sredstev dajatve le v 2002-2005,
 • dopustitev nadaljnjega nenadzorovanega in presežnega zaračunavanja okoljskih dajatev,
 • nevključitev v ceno za storitve GJS kljub opredelitvi zavezanca – niso jasni odnosi med zavezancem in uporabnikom storitev.

MOP je bilo opozorjeno na neskladnost sistemske ureditve s strani računskega sodišča v letu 2005. Kljub nekaterim ustreznim ukrepom MOP v januarju 2007, je avgusta 2007 MOP že izvedene ukrepe s predlogom ponovnih sprememb Uredbe o okoljski dajatvi v celoti izničilo in povzročilo še slabše stanje na področju porabe sredstev okoljskih dajatev.

Zaradi hude kršitve obveznosti dobrega poslovanja so bili izvedeni naslednji ukrepi:

 • Izdan poziv Predsedniku Vlade RS za začetek postopka za razrešitev odgovorne osebe – Janeza Podobnika, ministra za okolje in prostor.
 • Izdano obvestilo DZ o hudi kršitvi obveznosti dobrega poslovanja.
 • Posredovan je bil tudi predlog Ustavnemu sodišču RS za ustavnosodno presojo Uredbe o okoljski dajatvi in Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev s prošnjo za prednostno obravnavo.

Predstavitev z novinarske konference

Deli vsebino