Skoči do osrednje vsebine

Revidiranec

Slovenski državni holding, d. d.

Podatki

KRATICA: SDH
Naslov: Mala ulica 5, 1000 Ljubljana
Url:

Revizije

Datum zadnje spremembe: 18. 2. 2022

Učinkovitost uvedbe elektronskega cestninjenja v Republiki Sloveniji

Revizijsko poročilo: Uvedba elektronskega cestninjenja v Republiki Sloveniji

Datum zadnje spremembe: 26. 10. 2021

Učinkovitost poslovanja SDH, d. d., pri upravljanju kapitalskih naložb v obdobju 2016-2017

Revizijsko poročilo: Učinkovitost poslovanja Slovenskega državnega holdinga, d.d. pri upravljanju kapitalskih naložb

Datum zadnje spremembe: 30. 9. 2021

Izvedba popravljalnih ukrepov za ureditev izvajanja GJS dejavnost distribucijskega operaterja v obdobju od 25. 11. 2014 do 30. 6. 2019

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji uspešnosti izvedbe popravljalnih ukrepov za ureditev izvajanja gospodarske javne službe dejavnost distribucijskega operaterja

Revizijsko poročilo: Uspešnost izvedbe popravljalnih ukrepov za ureditev izvajanja gospodarske javne službe dejavnost distribucijskega operaterja v obdobju od 25. 11. 2014 do 30. 6. 2019

Datum zadnje spremembe: 9. 3. 2021

Učinkovitost izplačevanja prejemkov v gospodarskih družbah v lasti države in lokalne skupnosti

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji ureditve prejemkov direktorjev gospodarskih družb v lasti Republike Slovenije in lokalnih skupnosti

Revizijsko poročilo: Ureditev prejemkov direktorjev gospodarskih družb v lasti Republike Slovenije in lokalnih skupnosti

Datum zadnje spremembe: 26. 1. 2021

Učinkovitost strateškega načrtovanja dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije za proizvodnjo električne energije in načrtovanje proizvodnje električne energije v jedrskih elektrarnah

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji učinkovitosti strateškega načrtovanja dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije za proizvodnjo električne energije in načrtovanja proizvodnje električne energije v jedrskih elektrarnah

Revizijsko poročilo: Učinkovitost strateškega načrtovanja dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije za proizvodnjo električne energije in načrtovanja proizvodnje električne energije v jedrskih elektrarnah

Datum zadnje spremembe: 31. 1. 2020

Smotrnost poslovanja Javnega podjetja Uradni list

Revizijsko poročilo: Učinkovitost poslovanja Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.

Datum zadnje spremembe: 28. 6. 2016

Učinkovitost obvladovanja denarnih tokov skupine HSE

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji obvladovanja denarnih tokov skupine HSE zaradi investicije v blok 6

Revizijsko poročilo: Obvladovanje denarnih tokov skupine HSE zaradi investicije v blok 6

Revizijsko poročilo: Obvladovanje denarnih tokov skupine HSE zaradi investicije v blok 6

Datum zadnje spremembe: 8. 1. 2016

Iskalnik revizij in poročil

Iskalnik
Arhiv revizij

Revizije v teku

Revizorke in revizorji trenutno izvajamo 49 revizij.

Celoten seznam

Pobude za revizijo

Bdimo nad potmi javnega denarja