Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Revizija

  Učinkovitost strateškega načrtovanja dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije za proizvodnjo električne energije in načrtovanje proizvodnje električne energije v jedrskih elektrarnah

  Zadnja sprememba:
  31. 1. 2020

  Podatki o reviziji

  Revidiranec/ci:

  Cilj revizije:

  • izrek mnenja o učinkovitosti Vlade Republike Slovenije in ministrstva, pristojnega za področje energetike, pri strateškem načrtovanju dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije za proizvodnjo električne energije in
  • izrek mnenja o učinkovitosti pristojnega upravljavca kapitalskih naložb države in Gen energije pri načrtovanju proizvodnje električne energije v jedrskih elektrarnah.

  Revidirano obdobje:
  1. 1. 2006 do 31. 12. 2016

  Sklep o reviziji:
  Številka sklepa: 3262-3/2016/16
  Datum: 7. 6. 2017

  Opombe:

  Popravljalni ukrepi pri reviziji učinkovitosti strateškega načrtovanja dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije za proizvodnjo električne energije in načrtovanja proizvodnje električne energije v jedrskih elektrarnah

  Deli vsebino

  Učinkovitost strateškega načrtovanja dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije za proizvodnjo električne energije in načrtovanja proizvodnje električne energije v jedrskih elektrarnah

  Računsko sodišče je ugotovilo, da Vlada Republike Slovenije pri strateškem načrtovanju dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije za proizvodnjo električne energije ni bila učinkovita, saj je z medsebojno neusklajenim načrtovanjem in odločanjem o nadaljnjem izkoriščanju jedrske energije za proizvodnjo električne energije v strateških dokumentih države, kot sta nacionalni energetski progam in strategija upravljanja kapitalskih naložb države, GEN energijo, d. o. o., Krško puščala v negotovosti glede tega, ali bo gradnja drugega bloka NEK mogoča. Vlada ni v zadostni meri spremljala, usmerjala in nadzorovala dela ministrstva, pristojnega za energetiko, pri pripravi osnutka predloga Nacionalnega energetskega programa, zato ta ni bil nikoli dokončan in sprejet na vladi.

  Ministrstvo, pristojno za energetiko, je bilo pri strateškem načrtovanju dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije za proizvodnjo električne energije delno učinkovito, saj je šele v letu 2009 začelo s postopki za pripravo novega nacionalnega energetskega programa, hkrati pa ga ni pripravilo pravočasno in ga posredovalo v sprejem vladi. Prav tako ni dopolnilo osnutka predloga Nacionalnega energetskega programa in v njem predlagalo odločitve glede drugega bloka NEK. Energetskega koncepta Slovenije ni pripravilo v predvidenih rokih, Gen energiji pa ni odgovorilo na vlogo za izdajo energetskega dovoljenja za drugi blok NEK v obdobju 3 let in s tem povzročalo negotovost glede sprejemljivosti projekta.

  Upravljavec kapitalskih naložb države je bil pri načrtovanju proizvodnje električne energije v jedrskih elektrarnah delno učinkovit, saj je sprejel strateško-razvojne načrte Gen energije, ki glede drugega bloka NEK niso bili usklajeni z veljavno Resolucijo o Nacionalnem energetskem programu iz leta 2004. Poleg tega v letnih načrtih upravljanja kapitalskih naložb ni opredelil podrobnih ciljev glede drugega bloka NEK, ki bi mu omogočali učinkovito spremljanje upravičenosti izvedenih študij Gen energije v zvezi z drugim blokom NEK. Od Gen energije ni zahteval, da mu pripravi posebna poročila o projektu drugi blok NEK, in ni zahteval, da mu poroča o vseh nastalih stroških v zvezi s študijami o drugem bloku NEK. Upravljavec kapitalskih naložb države ni opozoril vlade in državnega zbora, da je treba glede projekta drugi blok NEK pridobiti jasno stališče Republike Slovenije, in ni poročal, v kolikšni meri bil je dosežen cilj iz strategije upravljanja kapitalskih naložb države glede investicije v drugi blok NEK.

  Gen energija je bila pri načrtovanju proizvodnje električne energije v jedrskih elektrarnah delno učinkovita. V obdobju od leta 2006 do leta 2016 je pri različnih domačih in tujih izvajalcih naročila 122 študij in analiz v skupni pogodbeni vrednosti 16.088.214 evrov, ki se nanašajo na upravičenost in izvedljivost projekta drugi blok NEK. V tem obdobju je naročila 59 študij v skupni vrednosti 10.041.591 evrov, ne da bi javna naročila izvedla po enem izmed postopkov javnega naročanja. Gen energija ni podrobneje opredelila in z upravljavcem kapitalskih naložb države uskladila, katere študije in aktivnosti sodijo v fazo pred odločitvijo o projektu, prav tako ni vzpostavila pogojev za učinkovito spremljanje izvajanja načrtovanih študij in poročanja o izdelanih študijah.

  Računsko sodišče je za izboljšanje poslovanja Gen energiji podalo priporočila, za odpravo ugotovljenih neučinkovitosti pa je vladi, Ministrstvu za infrastrukturo, Slovenskemu državnemu holdingu in Gen energiji naložilo izvedbo popravljalnih ukrepov.

   

   

  Deli vsebino