Skoči do osrednje vsebine

Revidiranec

Mestna občina Ljubljana

Podatki

KRATICA: MOL
Naslov: Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Url: http://www.ljubljana.si/si/mol/default.html

Tip: lokalna skupnost
Regija: Osrednjeslovenska
Opis: 

Revizije

Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Ljubljana v letu 2020

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Ljubljana

Datum zadnje spremembe: 6. 7. 2022
Datum zadnje spremembe: 13. 4. 2022

Izvajanje projektov javno-zasebnega partnerstva v Mestni občini Ljubljana

Revizijsko poročilo: Učinkovitost poslovanja Mestne občine Ljubljana v delu, ki se nanaša na izvajanje projektov javno-zasebnega partnerstva

Datum zadnje spremembe: 11. 12. 2019

Oblikovanje cen in zaračunavanje storitev pomoči družini na domu

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zagotavljanja oskrbe na domu na območju Mestne občine Ljubljana

Revizijsko poročilo: Zagotavljanje oskrbe na domu na območju Mestne občine Ljubljana

Datum zadnje spremembe: 13. 7. 2016

Revizija pravilnosti dela poslovanja Mestne občine Ljubljana

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Ljubljana, v delu, ki se nanaša na prodaje in menjave zemljišč v letih 2007-2010

Datum zadnje spremembe: 6. 3. 2012

Revizija smotrnosti urejanja nedovoljenih odlagališč odpadkov

Revizijsko poročilo: Urejanje črnih odlagališč

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri urejanju nedovoljenih odlagališč odpadkov

Datum zadnje spremembe: 6. 4. 2010

Revizija pravilnosti dela poslovanja Mestne občine Ljubljana v letih 2007 in 2008

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Ljubljana

Datum zadnje spremembe: 16. 12. 2009

Revizija smotrnosti izvajanja politike mirujočega prometa - Mestna občina Ljubljana

Revizijsko poročilo: Smotrnost poslovanja Mestne občine Ljubljana v delu, ki se nanaša na politiko mirujočega prometa

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Mestne občine Ljubljana

Datum zadnje spremembe: 10. 11. 2008

Revizija gospodarjenja Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok in Mestne občine Ljubljana s počitniškimi kapacitetami

Revizijsko poročilo: Gospodarjenje s počitniškimi kapacitetami Mestne občine Ljubljana in Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok

Datum zadnje spremembe: 27. 3. 2008

Revizija stroškov investitorjev pri graditvi objektov - Mestna občina Ljubljana

Revizijsko poročilo: Revizijsko poročilo o smotrnosti poslovanja na področju prispevkov, taks, priključnin in drugih stroškov investitorjev pri graditvi objektov v Mestni občini Ljubljana v letu 2005

Datum zadnje spremembe: 28. 6. 2007

Iskalnik revizij in poročil

Iskalnik
Arhiv revizij

Revizije v teku

Revizorke in revizorji trenutno izvajamo 47 revizij.

Celoten seznam

Pobude za revizijo

Bdimo nad potmi javnega denarja