Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Revizija

  Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Ljubljana v letu 2020

  Zadnja sprememba:
  6. 7. 2022

  Podatki o reviziji

  Revidiranec/ci:

  Cilj revizije:

  Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2020.

  Revidirano obdobje:
  2020

  Sklep o reviziji:
  Številka sklepa: 324-1/2021/2
  Datum: 5. 1. 2021

  Opombe:

  Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Ljubljana

  Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Mestne občine Ljubljana v letu 2020 ter občini izreklo mnenje s pridržkom.
  Pomembnejše nepravilnosti so bile ugotovljene na področju pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem (v načrt razpolaganja so bila zemljišča vključena po zaključenem postopku razpolaganja, pred izvedbo neuspešnih postopkov razpolaganja zemljišča v načrt razpolaganja niso bila vključena, cenitve zemljišč niso bile opravljene, namera o sklenitvi neposredne pogodbe je bila objavljena prekratko obdobje), javnih naročil pri investicijskih odhodkih (aneksi so bili sklenjeni po zaključku izvedenih del, razlogi za spremembo pogodbe brez novega postopka javnega naročanja niso bili ustrezno utemeljeni in dokumentirani, v 2 primerih prejete ponudbe niso bile izločene kot nedopustne, podizvajalci niso bili potrjeni pred izvajanjem del, vrednost izvedenih del podizvajalcev je presegla vrednost, dogovorjeno s pogodbo, zakonski plačilni roki niso bili upoštevani, prevzete obveznosti so bile ob sklenitvi pogodbe večje od načrtovanih, neustrezna investicijska dokumentacija), tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (način uporabe meril ni bil določen v javnem razpisu na področju kulture ter sociale, zdravja in mladine, nepravilnosti pri izvedbi postopkov javnih razpisov na področju športa, na svetovni splet ni posredovala vseh dokumentov javnih razpisov), zadolževanja (v proračunu občine ni določila obsega zadolževanja vseh pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine in ni v celoti izvajala nadzora nad njihovim zadolževanjem) ter na drugih področjih poslovanja (oddajanje lokacij za oglaševanje na javnih mestih brez izvedenega javnega razpisa, neizvajanje nadzora nad oglaševanjem, ni spremljala poslovanja četrtnih skupnosti).

  Računsko sodišče je Mestni občini Ljubljana podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

   

  Deli vsebino