Skoči do osrednje vsebine

Revidiranec

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji

Podatki

KRATICA: DARS d.d.
Naslov: Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Url: http://www.dars.si/

Revizije

Učinkovitost uvedbe elektronskega cestninjenja v Republiki Sloveniji

Revizijsko poročilo: Uvedba elektronskega cestninjenja v Republiki Sloveniji

Datum zadnje spremembe: 26. 10. 2021

Smotrnost poslovanja Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji učinkovitosti izvajanja nabav v Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d.

Revizijsko poročilo: Učinkovitost izvajanja nabav v Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d.

Datum zadnje spremembe: 18. 12. 2019

Gospodarnost poslovanja DARS pri dogovoru in izplačilu odškodnine in dogovoru o gradnji nadvoza čez avtocestni odsek Pluska-Ponikve

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri izplačilu odškodnine in gradnji nadvoza nad avtocestnim odsekom Pluska-Ponikve

Revizijsko poročilo: Izplačilo odškodnine in gradnja nadvoza nad avtocestnim odsekom Pluska–Ponikve

Datum zadnje spremembe: 22. 4. 2011

Vzdrževanje avtocest v Republiki Sloveniji

Revizijsko poročilo: Smotrnost vzdrževanja avtocest

Datum zadnje spremembe: 24. 3. 2010

Revizija pravilnosti postopkov Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji pri gradnji predora Šentvid

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji

Revizijsko poročilo: Pravilnost postopkov pri gradnji predora Šentvid

Datum zadnje spremembe: 11. 8. 2009

Smotrnost izvajanja in financiranja programa izgradnje avtocest

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Ministrstva za promet in Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Celje

Revizijsko poročilo: Smotrnost izvajanja in financiranja programa gradnje avtocest v Republiki Sloveniji

Datum zadnje spremembe: 7. 7. 2009

Revizija gospodarjenja z nezazidanimi stavbnimi zemljišči

Revizijsko poročilo: Revizijsko poročilo o smotrnosti gospodarjenja z nezazidanimi stavbnimi zemljišči

Datum zadnje spremembe: 16. 9. 2008

Revizija informiranja in obveščanja javnosti v zvezi s pomočjo iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada v programskem obdobju 2004- 2006

Revizijsko poročilo: Revizijsko poročilo o informiranju in obveščanju javnosti o prispevku iz Strukturnih skladov in Kohezijskega sklada v programskem obdobju od 2004 do 2006

Datum zadnje spremembe: 31. 5. 2007

Prečna revizija pravilnosti določanja in obračunavanja plač direktorjev javnih podjetij, podjetij, ki opravljajo javno gospodarsko službo, in podjetij v večinski lasti države ali občin - Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji

Porevizijsko poročilo: Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Celje

Revizijsko poročilo: Revizijsko poročilo o pravilnosti obračunavanja plač članov uprave Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Celje za leto 2005

Datum zadnje spremembe: 23. 4. 2007

Revizija pravilnosti in smotrnosti poslovanja pri gradnji avtocestnega odseka Blagovica-Šentjakob

Revizijsko poročilo: Revizijsko poročilo o pravilnosti in smotrnosti poslovanja pri gradnji avtocestnega odseka Blagovica-Šentjakob

Porevizijsko poročilo: Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Družbe za avtoceste RS d.d. pri gradnji avtocestnega odseka Blagovica-Šentjakob

Datum zadnje spremembe: 8. 10. 2004

Iskalnik revizij in poročil

Iskalnik
Arhiv revizij

Revizije v teku

Revizorke in revizorji trenutno izvajamo 47 revizij.

Celoten seznam

Pobude za revizijo

Bdimo nad potmi javnega denarja