Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Revizija pravilnosti financiranja volilne kampanje za volitve predsednika Republike Slovenije v letu 2022 pri organizatorju volilne kampanje: dr. Vladimir Prebilič

Zadnja sprememba:
20. 7. 2023

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenj o pravilnosti poslovanja in pravilnosti poročanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji.

Revidirano obdobje:
od odprtja posebnega transakcijskega računa z oznako "za volilno kampanjo" do oddaje poročila o financiranju volilne kampanje

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 325-4/2023/7
Datum: 13. 3. 2023

Opombe:

Pravilnost financiranja volilne kampanje kandidata dr. Vladimirja Prebiliča za volitve predsednika republike v letu 2022

Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje kandidata dr. Vladimirja Prebiliča za volitve predsednika republike v letu 2022, ki jo organiziral dr. Vladimir Prebilič.
Cilja revizije sta bila izrek mnenja o pravilnosti poslovanja in izrek mnenja o pravilnosti poročanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji.

Računsko sodišče je dr. Vladimirju Prebiliču izreklo mnenje s pridržkom o pravilnosti poslovanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji, saj denarnega prispevka pravne osebe ni nakazal v humanitarne namene, s posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo pa so bili poravnani stroški, ki niso stroški volilne kampanje.

Računsko sodišče je o pravilnosti poročanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji dr. Vladimirju Prebiliču izreklo mnenje s pridržkom zaradi napačno izkazanih zbranih kot tudi porabljenih sredstev.

Novica ob izdaji revizijskih poročil:
Financiranje volilnih kampanj za volitve predsednika republike v letu 2022

Deli vsebino