Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Revizija

Uvrščanje programov in projektov v načrt razvojnih programov v Občini Pesnica

Zadnja sprememba:
1. 4. 2021

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na uvrščanje programov in projektov v načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2017 do leta 2020, ki je sestavni del proračuna za leto 2017.

Revidirano obdobje:
Od začetka dejanj, ki so povezana z uvrščanjem programov in projektov v načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2017 do leta 2020, ki je sestavni del proračuna za leto 2017, do 31. 12. 2017.

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-18/2018/4
Datum: 29. 11. 2018

Opombe:

Uvrščanje programov in projektov v načrt razvojnih programov v Občini Pesnica

Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost poslovanja Občine Pesnica v delu, ki se nanaša na uvrščanje programov in projektov v načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2017 do leta 2020, ki je sestavni del proračuna za leto 2017. Proučilo je vzpostavitev pogojev za učinkovito uvrščanje programov in projektov v načrt razvojnih programov, izvedbo postopka uvrščanja programov in projektov v načrt razvojnih programov ter uresničevanje načrta razvojnih programov ter izreklo mnenje, da je občina pri uvrščanju programov in projektov v načrt razvojnih programov ravnala neučinkovito.

Občina je pri pripravi in izvajanju načrtov razvojnih programov 2017–2020 upoštevala strateška dokumenta, ki sta bila pripravljena le za 2 področji delovanja občine in zato nista omogočala celovitega pregleda nad obstoječim stanjem občine. Občina za leto 2017 ni imela določenega postopka uvrščanja programov oziroma projektov v načrt razvojnih programov, prav tako tudi ni določila postopka spreminjanja načrta razvojnih programov v času izvrševanja proračuna v primeru uvrščanja novih programov oziroma projektov v načrt razvojnih programov in v primeru manjših sprememb obstoječih programov oziroma projektov.

Občina je pri uvrščanju projektov v načrt razvojnih programov 2017–2020 izhajala iz sprejetih strateških dokumentov, ni pa pripravila analize obstoječih projektov in ni predložila dokumentacije, iz katere bi bilo razvidno, kako je potekal postopek uvrščanja projektov v načrt razvojnih programov 2017–2020. Občina za 4 projekte ni izdelala investicijske dokumentacije, za 3 projekte je prikazala načrtovane izdatke samo za leto 2017, pri 5 projektih pa vrednost projekta oziroma čas trajanja izvedbe projekta v načrtu razvojnih programov 2017–2020 nista bila skladna s podatki iz investicijske dokumentacije. Občina za načrt razvojnih programov 2017–2020 ni pripravila dokumenta, iz katerega bi bila razvidna povezava načrta razvojnih programov s posebnim delom proračuna.

Občina ni izdelala poročil o izvajanju investicijskega projekta v letu 2017. Občinski svet se je lahko s potekom posameznih projektov, uvrščenih v načrt razvojnih programov 2017–2020, delno seznanil iz obrazložitev proračunskih dokumentov za leto 2017, ki pa so bile pomanjkljive, ne pa tudi javnosti, saj proračunski dokumenti na spletni strani občine, niso bili objavljeni v celoti.

Računsko sodišče je od Občine Pesnica zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora občina izkazati popravljalne ukrepe za odpravo razkritih neučinkovitosti, in podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Deli vsebino