Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Učinkovitost ukrepov za obvladovanje zasvojenosti otrok in mladostnikov z digitalnimi tehnologijami

Zadnja sprememba:
18. 4. 2023

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o učinkovitosti ukrepov revidirancev v zvezi z obvladovanjem zasvojenosti otrok in mladostnikov z digitalnimi tehnologijami.

Revidirano obdobje:
1. 1. 2018 do 31. 12. 2021

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-11/2021/2
Datum: 23. 6. 2021

Opombe:

Obvladovanje zasvojenosti otrok in mladostnikov z digitalnimi tehnologijami

Računsko sodišče je izvedlo revizijo na Ministrstvu za zdravje (v nadaljevanju: MZ), Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) in Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) s ciljem, da izreče mnenja o njihovi učinkovitosti pri obvladovanju zasvojenosti otrok in mladostnikov z digitalnimi tehnologijami v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021. Po mnenju računskega sodišča so MZ, MIZŠ in MDDSZ prepoznali naraščajočo problematiko zasvojenosti otrok in mladostnikov z digitalnimi tehnologijami, saj so v sodelovanju s številnimi deležniki načrtovali in izvajali več ukrepov in aktivnosti, vendar pa so bili pri obvladovanju zasvojenosti otrok in mladostnikov z digitalnimi tehnologijami le delno učinkoviti.

Informatizacija oziroma digitalizacija je vse bolj prisotna na vseh področjih človekovega življenja. Digitalne tehnologije tako postajajo ključno orodje pri izobraževanju, opolnomočenju in socializaciji otrok ter mladostnikov in s tem prispevajo k večji kakovosti njihovega življenja. Poleg koristi in mnogih pozitivnih učinkov pa iz uporabe digitalnih tehnologij in vključenosti v digitalno okolje izhajajo tudi številne nevarnosti in tveganja, med katera sodijo tudi prezgodnja uporaba, prekomerna uporaba ter zasvojenost z digitalnimi tehnologijami. Zadnja leta smo priča porastu problematike, vezane na uporabo digitalnih tehnologij, in sicer predvsem pri mlajših generacijah. Zasvojenost osebe z digitalnimi tehnologijami kot tudi prekomerna uporaba lahko negativno vplivata na fizično in duševno zdravje.
Ključno vlogo pri vzgoji otrok in pri obvladovanju zasvojenosti otrok in mladostnikov z digitalnimi tehnologijami imajo starši oziroma skrbniki, pri ukrepanju v korist otroka pa se pomembno vključuje tudi država. MZ, MIZŠ in MDDSZ so poskrbeli za izvajanje analiz o uporabi digitalnih tehnologij s strani otrok in mladostnikov, vendar pa niso zagotovili vseh potrebnih podatkov o obsegu in namenu uporabe digitalnih tehnologij s strani otrok in mladostnikov. Ob odsotnosti vseh relevantnih podatkov določanje ciljev in ukrepov za obvladovanje zasvojenosti otrok in mladostnikov z digitalnimi tehnologijami ni bilo v celoti ustrezno.
Za izvajanje storitev, ki so lahko neposredno ali posredno povezane z obvladovanjem digitalnih zasvojenosti, so MZ, MIZŠ in MDDSZ vzpostavili več javnih služb, vendar pa njihove organiziranosti niso ustrezno načrtovali, saj niso natančno določili nalog posameznih deležnikov. Noben deležnik, ki storitve izvaja v okviru javne službe, še ni specializiran za preprečevanje in/ali zdravljenje digitalnih zasvojenosti. Za dopolnitev storitev v okviru javne mreže sta MZ in MDDSZ izvajala javne razpise, na podlagi katerih sta sofinancirala programe zunanjih izvajalcev.
MZ, MIZŠ in MDDSZ še niso poskrbeli za protokole sodelovanja med posameznimi deležniki (v in izven javne službe), zato se posamezni deležniki pri obravnavi otroka ali mladostnika s prepoznanimi težavami zaradi prekomerne uporabe digitalnih tehnologij odločajo po lastni presoji. Po oceni računskega sodišča so imeli prav zunanji izvajalci največjo vlogo pri zagotovitvi enotnega ukrepanja pri obvladovanju digitalnih zasvojenosti otrok in mladostnikov in pri promociji ukrepov.
Računsko sodišče je MZ, MIZŠ in MDDSZ podalo več priporočil za ukrepanje, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila.

 

Logotip cilja 3 z napisom: Zdravje in dobro počutje
Logotip Cilji trajnostnega razvoja
Deli vsebino