Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Revizija

  Smotrnost upravljanja z gozdovi

  Zadnja sprememba:
  17. 9. 2012

  Podatki o reviziji

  Revidiranec/ci:

  Cilj revizije:

  Smotrnost poslovanja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavoda za gozdove Slovenije in Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije pri upravljanju z gozdovi v letu 2009.

  Revidirano obdobje:
  Od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.

  Sklep o reviziji:
  Številka sklepa: 321-2/2010
  Datum: 27. 10. 2010

  Opombe:

  Upravljanje z gozdovi

  Ugotovili smo, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ni pripravilo strateških dokumentov, ki bi vsebovali merljive, preverljive in časovno opredeljene cilje upravljanja z gozdovi. Kljub znanim težavam v gozdarstvu ni pristopilo k pripravi sprememb Zakona o gozdovih in ni zagotovilo izvajanja gozdarskega nadzora. Za izvajanje del v gozdovih je zagotovilo bistveno manj sredstev od načrtovanih, prav tako pa ni posodobilo zastarelih normativov za dela v gozdovih in ni preučilo možnosti za doseganje večjih prihodkov od izkoriščanja državnih gozdov, v kolikor bi se oddajala dela na podlagi javnih razpisov in ne na podlagi dolgoletnih koncesij.  

  Zavod za gozdove pri spodbujanju izvajanja poseka ni bil uspešen, saj je s svojim delovanjem zagotovil izvedbo le 66 odstotkov možnega poseka, obseg nedovoljenega poseka pa znaša kar 27 odstotkov celotnega poseka v RS, čeprav ga je zavod evidentiral le 2 odstotka. Zavod ni zagotovil usklajenega načrtovanja ukrepov gospodarjenja z gozdovi, saj ni vzpostavil ustreznega informacijskega sistema, zaradi nejasne pravne podlage pa je naročnikom del zaračunaval storitve, ki so bile že plačane iz proračuna.  

  Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov ni bil uspešen pri prenosu gozdov na sklad, zaradi česar je ocenjeno ustvaril za 642 tisoč evrov manj prihodkov kot bi lahko, neučinkovito je ravnal pri nadzoru nad izkoriščanjem gozdov in določitvi koncesijske dajatve, koncesionarjem pa je neupravičeno povrnil stroške v višini 201 tisoč evrov. 

  Računsko sodišče je podalo 46 priporočil ter zahtevalo predložitev odzivnih poročil z izkazanimi popravljalnimi ukrepi, ki se nanašajo na: 

  • pripravo načrta aktivnosti za pripravo predloga sprememb Zakona o gozdovih,; 
  • pripravo načrta aktivnosti za prenovo informacijskega sistema na Zavodu; 
  • pripravo načrta aktivnosti za dokončanje prenosa kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov na Sklad; 
  • predložitev načrta aktivnosti za izvedbo izboljšanja zemljiške in parcelne strukture državnih gozdov; 
  • sprejem internih aktov, s katerimi se določi evidentiranje dodatno posekanih neizbranih dreves in selektivnega poseka ter način obveščanja gozdarske inšpekcije.

  Obenem pa je računsko sodišče Ministrstvu za kmetijstvo in okolje predlagalo, naj v okviru svojih pristojnosti predlaga spremembo Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, s katero bo koncesijska dajatev iz gozdov v celoti namenska in porabljena za vlaganja v gozdove, saj menimo, da ni ustrezna sedanja ureditev ZSKZ, s katero se 7 odstotkov letne realizacije namenja občinam, pri tem pa se delež državnih gozdov iz leta v leto znižuje zaradi prenizko zagotovljenih finančnih sredstev za nakupe gozdov in izgradnjo gozdnih prometnic. 

  Predstavitev

  Deli vsebino