Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Revizija

Revizija pravilnosti poslovanja Okrožnega sodišča v Kranju

Zadnja sprememba:
26. 10. 2011

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Okrožnega sodišča v Kranju v letu 2009.

Revidirano obdobje:
1. 1. 2009 do 31. 12. 2009

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-6/2010/2
Datum: 19. 4. 2010

Opombe:

Pravilnost poslovanja Okrožnega sodišča v Kranju v letu 2009

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Okrožnega sodišča v Kranju v letu 2009. Okrožno sodišče v Kranju je pristojno za območja sodnih okrajev Kranj, Jesenice, Radovljica in Škofja Loka.

Cilj revizije je bil podati mnenje o pravilnosti poslovanja Okrožnega sodišča v Kranju v letu 2009. Porabe sredstev okrajnih sodišč na območju sodnega okrožja Kranj, za katere je tudi odgovorno Okrožno sodišče v Kranju, nismo revidirali.

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Okrožnega sodišča v Kranju v letu 2009 izreklo mnenje s pridržkom. Okrožno sodišče v Kranju je poslovalo v neskladju s predpisi iz naslednjih razlogov:

 • v objavah prostih delovnih mest ni objavilo vseh oziroma enakih pogojev, kot jih določa sistemizacija, in zaposlenim na novih delovnih mestih omogočilo ohranitev števila plačnih razredov napredovanj, kljub temu da delovna mesta niso istovrstna oziroma sorodna; zaposleno je pred razporeditvijo na uradniško delovno mesto imenovalo v naziv brez odločbe in z zaposlenimi sklenilo pisni dogovor o opravljanju dela v povečanem obsegu šele med opravljanjem dela ter sprejelo sklepe o povečanem obsegu dela in plačilu delovne uspešnosti za daljše obdobje;
 • izvedlo je nekatera plačila brez ustreznih pravnih podlag in sklenilo pogodbe, ki niso bil v skladu s ponudbo oziroma razpisno dokumentacijo;
 • zaradi nižje ocenjene vrednosti naročil se je izognilo postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali katerem koli drugem postopku v skladu s predpisi o javnem naročanju;
 • izplačevalo je nagrade in poravnavalo stroške sodnim izvedencem, tolmačem in odvetnikom po preteku zakonitih plačilnih rokov ter porabilo sredstva za namene, ki niso bili nujni za delovanje okrožnega sodišča;
 • sklenilo je dogovor o izobraževanju, v katerem je določilo, da mora zaposlena po končanem izobraževanju ostati v delovnem razmerju krajši čas, kot je določeno v Zakonu o javnih uslužbencih.

Okrožno sodišče v Kranju med izvajanjem revizije ni odpravilo vseh nepravilnosti, zato je računsko sodišče zahtevalo predložitev odzivnega poročila. V odzivnem poročilu mora Okrožno sodišče v Kranju izkazati odpravo nepravilnosti pri določanju in obračunavanju plač javnima uslužbenkama v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. 

Deli vsebino