Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Revizija pravilnosti določanja in izplačevanja plač direktorjem javnih zdravstvenih zavodov v letu 2003 in prvem trimesečju leta 2004

Zadnja sprememba:
10. 1. 2006

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Zdravstveno reševalni center Koroške Zdravstveni dom Ajdovščina Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo pljučnih bolnikov Sežana Splošna bolnišnica Brežice Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil - Ljubljana Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija Transplant Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Zavod za zdravstveno varstvo Celje Zavod za zdravstveno varstvo Koper Zdravstveni dom Dr. Jožeta Potrate Žalec Zdravstveni dom Zagorje Zdravstveni dom Trebnje Zdravstveni dom Trbovlje Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah Zdravstveni dom Šentjur Zdravstveni dom Slovenske Konjice Zdravstveni dom Sevnica Zdravstveni dom Dr. Janeza Oražma Ribnica Zdravstveni dom Ormož Zdravstveni dom Metlika Zdravstveni dom Logatec Zdravstveni dom Lendava Zdravstveni dom Krško Zdravstveni dom Idrija Zdravstveni dom Dravograd Zdravstveni dom Črnomelj Zdravstveni dom Celje Zdravstveni dom Brežice Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik Javni zavod Splošna bolnišnica Trbovlje Splošna bolnišnica Slovenj Gradec Psihiatrična klinika Ljubljana, Ljubljana Bolnišnica Golnik – Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo Ortopedska bolnišnica Valdoltra Center za zdravljenje bolezni otrok Psihiatrična bolnišnica Idrija Zasavske lekarne Trbovlje Koroška lekarna, Ravne na Koroškem Javni zavod Lekarna Krško Lekarna Kočevje Javni zavod Mestne Lekarne Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica Javni zavod Celjske lekarne

Cilj revizije:

Podati mnenje o pravilnosti določanja in izplačevanja plače direktorju v letu 2003 ter prvih treh mesecih leta 2004 v vsakem od revidiranih javnih zavodov ter v revidirani skupnosti zavodov.

Revidirano obdobje:
2003 in 2004

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 1213-4/2004-5 in 1213-4/2004-11 z dne 12.10.2004
Datum: 15. 7. 2004

Opombe: