Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Revizija

Pravilnost poslovanja Upravnega sodišča Republike Slovenije v letu 2013

Zadnja sprememba:
16. 9. 2015

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Upravnega sodišča Republike Slovenije v letu 2013

Revidirano obdobje:
2013

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-4/2014/2
Datum: 12. 5. 2014

Opombe:

Pravilnost poslovanja Upravnega sodišča Republike Slovenije

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Upravnega sodišča Republike Slovenije v letu 2013, ki na podlagi Zakona o upravnem sporu kot prvostopenjski organ odloča v upravnem sporu.

Cilj revizije je bil podati mnenje o pravilnosti poslovanja Upravnega sodišča Republike Slovenije v letu 2013.

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Upravnega sodišča Republike Slovenije v letu 2013 izreklo mnenje s pridržkom, ker je ugotovilo, da je v naslednjih primerih poslovalo v neskladju s predpisi:

 • zaposlenim je previsoko obračunalo in izplačalo stroške prevoza na delo in z dela ter ni poračunalo previsoko izplačanih stroškov prevoza na delo in z dela;
 • porabilo je proračunska sredstva, čeprav za to niso bili izpolnjeni vsi z zakonom in drugimi predpisi določeni pogoji, ter za namene, ki niso nujni za delovanje; prevzelo je obveznosti za obdobje, za katero še ni bil sprejet proračun, in prevzelo je obveznosti brez sklenjene pisne pogodbe; izvedlo je izplačilo že pred dobavo blaga; ni preverilo pravne podlage in višine obveznosti za izplačilo; sklenilo je pogodbe brez izvedenega postopka oddaje javnega naročila; ni vzpostavilo ustreznega sistema kontrol nad spremljanjem in poročanjem o sodnih taksah, ki jih stranke osebno vplačujejo na sodišču;
 • prepozno je izplačalo nagrado in povračila stroškov tolmačem;
 • ni oddalo javnega naročila ponudniku, ki je predložil najugodnejšo ponudbo na podlagi merila za izbor iz določb okvirnega sporazuma;
 • ni izvajalo pogojev za pravočasnost postopkovnih dejanj in načina izvajanja zadev sodne uprave ni uskladilo z določbami Zakona o sodiščih;
 • ni evidentiralo prejetih sredstev in izplačila v glavni knjigi.

Računsko sodišče je ugotovilo tudi kršitev internih aktov, ker je Upravno sodišče Republike Slovenije zaposlenim izdalo potne naloge za službena potovanja tudi za čas zasebnega potovanja in ker ni pravilno poslovalo z gotovino.

Računsko sodišče je od Upravnega sodišča Republike Slovenije zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati, da je pričelo z odpravo previsoko obračunanih in izplačanih povračil stroškov prevoza na delo in z dela ter uskladitev načina izvajanja zadev sodne uprave z določbami Zakona o sodiščih.

Deli vsebino