Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Revizija

  Pravilnost poslovanja Okrajnega sodišča v Ljubljani v letu 2021

  Zadnja sprememba:
  15. 9. 2023

  Podatki o reviziji

  Revidiranec/ci:

  Cilj revizije:

  Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Okrajnega sodišča v Ljubljani v letu 2021.

  Revidirano obdobje:
  2021

  Sklep o reviziji:
  Številka sklepa: 320-7/2022/2
  Datum: 20. 6. 2022

  Opombe:

  Pravilnost poslovanja Okrajnega sodišča v Ljubljani

  Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Okrajnega sodišča v Ljubljani v letu 2021 izreklo mnenje s pridržkom.

  Na segmentu plač in drugih izdatkov zaposlenim je računsko sodišče ugotovilo, da je Okrajno sodišče v Ljubljani v 8 primerih na posamezno delovno mesto razporedilo več javnih uslužbencev kot je bilo sistemiziranih delovnih mest, javno uslužbenko razporedilo na delovno mesto, za katero ni izpolnjevala vseh s sistemizacijo določenih pogojev, direktorici sodišča brez dogovora in sklepa izplačalo delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, javnima uslužbenkama za iste naloge poleg povečanega obsega dela plačalo tudi za delo preko polnega delovnega časa, posameznim javim uslužbencem prepozno odredilo delo prek polnega delovnega časa, javni uslužbenki izplačalo previsok in 4 javnim uslužbencem prenizek dodatek za delovno dobo, javnim uslužbencem dodatka za delo v rizičnih razmerah ni obračunalo glede na dejansko opravljene ure, v 2 primerih je dodatek za delo v rizičnih razmerah izplačalo brez izdanega individualnega sklepa, vodji notranje organizacijske enote ni določilo in izplačalo položajnega dodatka, javni uslužbenki prepozno izplačalo jubilejno nagrado, 4 zaposlenim povrnilo previsoke stroške prevoza ter javnemu uslužbencu obračunalo in izplačalo regres za prehrano tudi za dan, ko je delal manj kot 4 ure.

  Na segmentu delnih tekočih in investicijskih odhodkov je računsko sodišče ugotovilo, da je Okrajno sodišče v Ljubljani prevzelo obveznosti, čeprav niso bili izpolnjeni vsi s predpisi določeni pogoji, v postopku javnega naročila je za storitve varovanja eno merilo določilo tako, da je omogočalo neupravičeno prednost posameznim ponudnikom, v 1 primeru je sporazum sklenilo po opravljeni storitvi, pred plačilom računov ni preverjalo pravnega temelja in višine obveznosti, za storitve stacionarne telefonije ni izvedlo postopka oddaje javnega naročila, v 1 primeru je pri izvedbi javnega naročila po enostavnem postopku izbralo ponudnika, ki je bil dražji, sodnim izvedencem je v 10 primerih prepozno izvedlo plačila za opravljeno delo in povračila stroškov, nekatere obveznosti je v informacijskem sistemu MFERAC evidentirala z obrazcem FOP ter javne uslužbenke s pooblastilom ni uvrstilo na karton odredbodajalcev.

  Računsko sodišče je v reviziji opozorilo na dileme glede opredelitve oblike dela pri izvedbi nujnih procesnih dejanja izven poslovnega časa sodišča za sodno osebje in plačila za to delo. Od Okrajnega sodišča v Ljubljani je zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora Okrajno sodišče v Ljubljani izkazati, da vzpostavilo zakonito stanje pri izplačilu dodatka na delovno dobo.

   

  Deli vsebino