Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Revizija

  Pravilnost poslovanja Narodnega muzeja Slovenije v delu, ki se nanaša na ravnanje s stvarnim premoženjem

  Zadnja sprememba:
  27. 3. 2023

  Podatki o reviziji

  Revidiranec/ci:

  Cilj revizije:

  Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v delu, ki se nanaša na ravnanje s stvarnim premoženjem.

  Revidirano obdobje:
  2020

  Sklep o reviziji:
  Številka sklepa: 322-3/2021/4
  Datum: 14. 5. 2021

  Opombe:

  Popravljalni ukrepi pri reviziji pravilnosti ravnanja s stvarnim premoženjem Narodnega muzeja Slovenije

  Deli vsebino

  Ravnanje s stvarnim premoženjem v muzejih v letu 2020

  Računsko sodišče je izvedlo prečno revizijo pravilnosti ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2020 v 4 državnih muzejih.

   

  Muzeju krščanstva na Slovenskem je izreklo pozitivno mnenje, Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, Narodnem muzeju Slovenije in Tehniškem muzeju Slovenije pa mnenje s pridržkom.

  Posamezni muzeji niso poskrbeli za urejeno zemljiškoknjižno stanje, niso zagotovili skrbne rabe premoženja, muzejskega in knjižnega gradiva niso popisali in stanja sredstev niso uskladili z dejanskim stanjem, v poslovnih knjigah niso izkazali vsega muzejskega in knjižnega gradiva, različne evidence med seboj niso bile usklajene, muzejskega gradiva niso v celoti dokumentirali, material in storitve pa so nabavljali v nasprotju s predpisi.

  Od revidiranih muzejev je računsko sodišče zahtevalo predložitev odzivnih poročil oziroma jim podalo priporočila. Izdalo je tudi zbirno poročilo, v katerem je posebej izpostavljena problematika vrednotenja muzejskega gradiva.

  Deli vsebino

  Pravilnost ravnanja s stvarnim premoženjem Narodnega muzeja Slovenije

  Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2020 v 4 državnih muzejih, in sicer v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, Muzeju krščanstva na Slovenskem, Narodnem muzeju Slovenije (v nadaljevanju: muzej) in Tehniškem muzeju Slovenije.

  Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v delu, ki se nanaša na ravnanje s stvarnim premoženjem v letu 2020. Računsko sodišče je o pravilnosti dela poslovanja muzeju izreklo mnenje s pridržkom.
  Muzej je ravnal v nasprotju z Zakonom o računovodstvu, ker ni popisal muzejskega gradiva in knjižničnega gradiva ter stanja sredstev ni uskladil z dejanskim stanjem, poročila o popisu pa ni obravnaval pristojni organ. Poleg tega muzej vrednosti drobnega inventarja ni v celoti odpisal ob nabavi, v poslovnih knjigah na dan 31. 12. 2020 pa ni izkazoval vseh enot muzejskega in knjižničnega gradiva. Muzej za 48.604 dokumentiranih enot muzejskega gradiva v inventarnih knjigah ni izkazal vrednosti, za 65.243 dokumentiranih enot muzejskega gradiva v inventarni knjigi pa ni izkazal podatka o načinu pridobitve. Elektronska inventarna knjiga, ki jo je uporabljal grafični kabinet za vodenje podatkov o umetnostni zbirki, je omogočala zagotavljanje obveznih podatkov le v omejenem obsegu, kar ni bilo v skladu s Pravilnikom o vodenju inventarne knjige premične kulturne dediščine, muzejskega gradiva pa muzej ni v celoti dokumentiral, kar je bilo v nasprotju z Zakonom o varstvu kulturne dediščine. Storitve v vrednosti najmanj 183.617 EUR je muzej naročil v nasprotju z Zakonom o javnem naročanju.

  Računsko sodišče je od muzeja zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti v zvezi s popisom muzejskega in knjižničnega gradiva, obračunom popravka vrednosti drobnega inventarja, vodenjem inventarne knjige grafičnega kabineta in vnosom manjkajočih podatkov v inventarne knjige, dokumentiranjem muzejskega gradiva, pripravo metodologije vrednotenja ter vnosom vrednosti podarjenega muzejskega in knjižničnega gradiva v poslovne knjige ter v zvezi z ureditvijo razmerja z izvajalci storitev s področja vzdrževanja komunikacijske opreme, računalnikov ter objektov in računalniških storitev.

  Deli vsebino