Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Revizija

Pravilnost poslovanja Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu v letu 2020

Zadnja sprememba:
28. 2. 2022

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu v letu 2020.

Revidirano obdobje:
2020

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-1/2021/2
Datum: 8. 1. 2021

Opombe:

Pravilnost poslovanja Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu v letu 2020.

Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu v letu 2020.

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu v letu 2020 izreklo mnenje s pridržkom, ker je ugotovilo, da sistemizacija delovnih mest ni odražala dejanskih delovnih potreb, ni zaprosila za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov za direktorja, čeprav je bilo dovoljenje navedeno v sistemizaciji delovnih mest kot pogoj za zasedbo delovnega mesta, je 8 javnim uslužbencem neupravičeno povrnila stroške mesečnih vozovnic v mestnem prometu, sklenila najemno pogodbo o najemu poslovnih prostorov, ki je strožje določala pogoje za odpoved najemne pogodbe od zakonske ureditve, plačala najemnino za najem 6 parkirnih mest za javne uslužbence, vrednost 2 javnih naročil ocenila tako, da se je izognila postopku oddaje naročil, pričela s postopkom oddaje javnega naročila, čeprav za projekt v veljavnem načrtu razvojnih programov ni imela načrtovanih sredstev, pogodbe z izbranim ponudnikom ni objavila v 48 dneh od oddaje javnega naročila na spletni strani, namenjeni izvajanju elektronskega javnega naročanja, naročilnici izdala po opravljenih storitvah, pred izplačilom ni preverila pravnega temelja in višine obveznosti, ki izhajata iz verodostojne knjigovodske listine, pri pripravi poročil v postopkih akreditacij in zunanjih evalvacij visokošolskih zavodov, študijskih programov in višjih strokovnih šol ni ocenila vzrokov za zamude na način, ki bi omogočil oceno dopustnosti uveljavljanja pogodbene kazni, v pogodbo o opravljanju storitev prevajanja ni vključila protikorupcijske klavzule, plačil obveznosti ni izvedla v predpisanih rokih, proračuna ni predobremenila v celotnem znesku prevzete obveznosti in v zahtevanem 5-dnevnem roku in prevzemala obveznosti prek dovoljenega obsega prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let.

Računsko sodišče je opozorilo na dileme glede pravno-organizacijske oblike Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in ji podalo priporočila za izboljšanje poslovanja ter zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu izkazati, da je pričela z izvajanjem aktivnosti za sklenitev dogovorov z zaposlenimi o vračilih preveč izplačanih stroškov prevoza na delo in z dela.

Deli vsebino