Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Revizija

  Pravilnost poslovanja Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani v letu 2020

  Zadnja sprememba:
  4. 3. 2022

  Podatki o reviziji

  Revidiranec/ci:

  Cilj revizije:

  Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani v letu 2020.

  Revidirano obdobje:
  2020

  Sklep o reviziji:
  Številka sklepa: 320-2/2021/2
  Datum: 8. 1. 2021

  Opombe:

  Pravilnost poslovanja Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani

  Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani.
  Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani v letu 2020.
  Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani v letu 2020 izreklo mnenje s pridržkom, ker je ugotovilo, da v aktu o sistemizaciji ni razvrstilo delovnih mest po posameznih organizacijskih enotah ter  pri 2 delovnih mestih ni upoštevalo razpona napredovanj za skupno 10 plačnih razredov, javno uslužbenko je uvrstilo v višji plačni razred od izhodiščnega plačnega razreda in ji izplačalo za najmanj 2.320 EUR previsoko plačo, v 2 primerih je izplačalo za skupaj 129 EUR previsok dodatek za delovno dobo; obračunalo in izplačalo je previsoke stroške prevoza na delo in z dela v znesku 627 EUR; porabilo je 239 EUR za reprezentanco za zaposlene, za službeno potovanje ni izdalo naloga za uporabo službenega vozila in je izdalo potni nalog za že predhodno opravljeno službeno pot, postopke oddaje naročil za nabavo storitev v vrednosti najmanj 106.916 EUR je izvedlo v nasprotju z Zakonom o javnem naročanju, pred plačilom računov ni preverjalo pravnega temelja in višine obveznosti v vrednosti najmanj 6.893 EUR, ni vzpostavilo ustreznih notranjih kontrol, ki bi zagotovile spoštovanje pogodbenih določil oziroma ki bi zagotavljale vzpostavitev zakonitega stanja, obratovalne stroške je plačevalo v pavšalnih zneskih, vse obveznosti sodišča v sistemu MFERAC je evidentiralo z uporabo obrazca finančno ovrednotenega programa (obrazec FOP), kljub temu da nekatere od prevzetih obveznosti ne predstavljajo takšne vrste obveznosti, za katere se predvideva uporaba navedenega obrazca.
  Računsko sodišče je Delovnemu in socialnemu sodišču v Ljubljani  podalo priporočila za izboljšanje poslovanja in zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora Delovno in socialno sodišče v Ljubljani izkazati, da je uskladilo akt o sistemizaciji z veljavno zakonodajo, pričelo z izvajanjem aktivnosti za vzpostavitev zakonitega stanja pri določitvi osnovne plače javne uslužbenke, vzpostavilo zakonito stanje pri izplačilu dodatka na delovno dobo in pričelo z aktivnostmi za sklenitev dogovorov z zaposlenimi o vračilih preveč izplačanih stroškov prevoza na delo in z dela.

   

  Deli vsebino