Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Pravilnost izvedbe javnega razpisa P7-2 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021 in učinkovitosti porabe sredstev EU podpore v obdobju od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2021

Zadnja sprememba:
12. 1. 2023

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Cilja revizije sta izrek mnenja o pravilnosti izvedbe javnega razpisa P7-2 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021, ki ga je v obdobju od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2021 izvedel Slovenski podjetniški sklad, in izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, SID banke, d.d., Ljubljana, in Slovenskega podjetniškega sklada pri porabi prispevkov Skladov ESI, ki so bila predvidena za vplačilo oziroma so bila vplačana skladno s Sporazumom o financiranju za operacijo "FI COVID-19" za izvedbo javnega razpisa.

Revidirano obdobje:
od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2021

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-12/2021/3
Datum: 14. 7. 2021
Sprememba sklepa:
št. 320-12/2021/7 z dne 26. 11. 2021

Opombe:

Učinkovitost porabe sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in pravilnost izvedbe Javnega razpisa P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021

Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo), SID banke, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: SID banka) in Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju: SPS) pri porabi prispevkov Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki so bili vplačani skladno s Sporazumom o financiranju za operacijo "FI COVID-19" in pravilnost izvedbe Javnega razpisa P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021, za katerega je bil odgovoren Slovenski podjetniški sklad.
Računsko sodišče je ugotovilo, da sta bila ministrstvo in SID banka pri porabi sredstev EU podpore učinkovita, SPS pa delno učinkovit, predvsem zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti pri pripravi javnega razpisa, ki se nanašajo na pogoje kandidiranja, ki niso bili jasni, razumljivi in objektivno preverljivi v času oddaje vloge ter nedvoumno povezani s cilji javnega razpisa, medtem ko merila niso bila usklajena s cilji, ki izhajajo iz začasnega okvira finančne operacije.
Računsko sodišče je o pravilnosti izvedbe javnega razpisa SPS izreklo mnenje s pridržkom, predvsem ker pri izvedbi javnega razpisa ni zavrgel nepopolnih vlog oziroma je kot popolne oziroma ustrezne ocenil vloge, ki niso vsebovale vseh zahtevanih prilog oziroma niso izpolnjevale pogojev iz razpisa in drugih zakonskih zahtev, v več primerih pa ni preveril izpolnjevanja zahtevanih pogojev kandidiranja.
Računsko sodišče je ministrstvu in SPS podalo priporočila za učinkovitejšo porabo sredstev EU podpore ter priporočila SPS za izboljšanje priprave in izvedbe javnih razpisov.

 

Deli vsebino