Skoči do osrednje vsebine

Revidiranec

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Podatki

KRATICA: Slovenski podjetniški sklad
Naslov: Ulica kneza Koclja 22, Maribor
Url: http://www.podjetniskisklad.si/

Tip: javni sklad
Regija: Podravska
Opis: 2000 - z uveljavitvijo Zakona o javnih skladih (Ur.l. RS št. 22/2000) se je Sklad preoblikoval v javni finančni sklad in se vpisal v sodni register. Z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS št. 40/2004) in sprejemom Ustanovitvenega akta (Ur.l. RS št. 112/2004) se je Sklad preoblikoval v Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, skrajšano ime Slovenski podjetniški sklad in je pravni naslednik Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva.

Revizije

Pravilnost izvedbe javnega razpisa P7-2 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021 in učinkovitosti porabe sredstev EU podpore v obdobju od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2021

Revizijsko poročilo: Učinkovitost porabe sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in pravilnost izvedbe Javnega razpisa P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021

Datum zadnje spremembe: 12. 1. 2023
Datum zadnje spremembe: 20. 4. 2009

Revizija podprograma spodbujanja razvoja malega gospodarstva

Revizijsko poročilo: Revizijsko poročilo o pravilnosti izvajanja podprograma Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v letu 2005 in prvi polovici leta 2006

Datum zadnje spremembe: 3. 10. 2007

Revizija računovodskih izkazov Sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva za leto 1999

Revizijsko poročilo: Predhodno poročilo o reviziji računovodskih izkazov Sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva za leto 1999

Datum zadnje spremembe: 11. 4. 2001

Revizija računovodskih izkazov Sklada Republike Sslovenije za razvoj malega gospodarstva za leto 1998

Revizijsko poročilo: Predhodno poročilo o reviziji računovodskih izkazov Sklada RS za razvoj malega gospodarstva za leto 1998

Datum zadnje spremembe: 15. 12. 1999

Revizija izkazov za leto 1997 Sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva

Revizijsko poročilo: Predhodno poročilo o reviziji izkazov za leto 1997 Sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva

Datum zadnje spremembe: 22. 6. 1999

Revizija poslovanja Sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva v letih 1995 in 1996

Revizijsko poročilo: Poročilo o reviziji poslovanja Sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva v letih 1995 in 1996

Datum zadnje spremembe: 16. 3. 1998

Revizija računovodskih izkazov za leto 1995 Sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva

Revizijsko poročilo: Poročilo o reviziji računovodskih izkazov za leto 1995 Sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva

Datum zadnje spremembe: 28. 11. 1997

Revizija računovodskih izkazov za leto 1996 Sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva

Revizijsko poročilo: Poročilo o reviziji računovodskih izkazov za leto 1996 Sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva

Datum zadnje spremembe: 28. 11. 1997

Revizija računovodskih izkazov Sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva

Revizijsko poročilo: Predhodno poročilo o opravljeni reviziji računovodskih izkazov pri Skladu za razvoj malega gospodarstva

Datum zadnje spremembe: 17. 11. 1995

Iskalnik revizij in poročil

Iskalnik
Arhiv revizij

Revizije v teku

Revizorke in revizorji trenutno izvajamo 45 revizij.

Celoten seznam

Pobude za revizijo

Bdimo nad potmi javnega denarja