Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Kozje v letu 2022

Zadnja sprememba:
1. 3. 2024

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2022.

Revidirano obdobje:
2022

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-4/2023/2
Datum: 7. 6. 2023

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Občine Kozje

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost dela poslovanja Občine Kozje v letu 2022 ter občini izreklo negativno mnenje.

Pomembnejše nepravilnosti so bile ugotovljene na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna, prodaj nepremičnega premoženja in oddaj prostorov v najem, javnih naročil pri investicijskih odhodkih, tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanja ter v zvezi z ustanovitvijo zavoda in sklenitvijo neposredne pogodbe za upravljanje javnega športnega objekta in površin za šport.

Računsko sodišče je Občini Kozje podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Deli vsebino