Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Ankaran v letu 2018

Zadnja sprememba:
19. 8. 2021

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2018.

Revidirano obdobje:
1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-4/2019/2
Datum: 21. 5. 2019

Opombe:

Popravljalni ukrepi pri reviziji pravilnosti dela poslovanja Občine Ankaran

Deli vsebino

Pravilnost dela poslovanja Občine Ankaran

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost dela poslovanja Občine Ankaran v letu 2018 ter občini izreklo negativno mnenje.

Pomembnejše nepravilnosti so bile ugotovljene na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna (pomanjkljiva priprava posameznih proračunskih dokumentov, nepravilnosti pri prerazporejanju sredstev, nepravilnosti pri prevzemanju obveznosti), prodaj nepremičnega premoženja in oddaj prostorov v najem (evidenca nepremičnega premoženja in načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem nista popolna), javnih naročil pri investicijskih odhodkih (neustrezna finančna zavarovanja, nepravilno vodenje postopka, premalo zagotovljenih sredstev, ni razpolagala z ustrezno investicijsko dokumentacijo, ni dosledno izvajala plačil podizvajalcem, ni izvajala nadzora nad izvajanjem pogodb, nepravilnosti pri sklepanju pogodb in dodatkov k pogodbam), tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (ni sprejela ustreznih dokumentov za dodelitev sredstev na področju športa, neustrezno določena merila za dodelitev sredstev, dodeljena sredstva oziroma zagotovljena uporaba javnih površin brez javnega razpisa, nepravilnosti pri vodenju postopkov in sklepanju pogodb), zadolževanja (prevzela je obveznosti, ki po vsebini pomenijo zadolžitev brez podlage v predpisih), dejavnosti režijskega obrata (v občinskem odloku je opredelila izvajanje gostinske dejavnosti, za kar ni imela podlage v predpisih), odhodkih za odvetniške in svetovalne storitve ter delu po podjemnih pogodbah (financiranje storitev, ki niso v pristojnosti občine, sklenitev podjemnih pogodb z elementi delovnega razmerja, pred izplačilom ni preverila pravnega temelja in višine obveznosti).

Računsko sodišče je od Občine Ankaran zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora občina izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, in podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Deli vsebino