Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Podeljevanje statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih športa, socialnega varstva, varstva okolja, ohranjanja narave in razvoja nevladnih organizacij v obdobju od leta 2019 do leta 2021

Zadnja sprememba:
9. 1. 2024

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja ministrstev pri podeljevanju statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih športa, socialnega varstva, varstva okolja, ohranjanja narave in razvoja nevladnih organizacij v obdobju od leta 2019 do leta 2021.

Revidirano obdobje:
od 2019 do 2021

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-2/2022/5
Datum: 14. 4. 2022

Opombe:

Učinkovitost podeljevanja statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih športa, socialnega varstva, varstva okolja, ohranjanja narave in razvoja nevladnih organizacij

Računsko sodišče je ocenilo, da je bilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport neučinkovito pri podeljevanju statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na področju socialnega varstva, Ministrstvo za okolje in prostor na področjih varstva okolja in ohranjanja narave ter Ministrstvo za javno upravo na področju razvoja nevladnih organizacij pa so bili po oceni računskega sodišča delno učinkoviti pri podeljevanju statusa nevladne organizacije v javnem interesu.

Računsko sodišče je ugotovilo, da je javni interes na področju športa v predpisih in v dokumentih, sprejetih na podlagah teh predpisov, zelo široko opredeljen. Na vseh drugih področjih, ki so bila predmet revizije, pa javni interes ni enoznačno opredeljen, zato so druga ministrstva za presojo glede delovanja nevladnih organizacij v javnem interesu upoštevala področne predpise, strategije in druge dokumente.

Ob koncu obdobja, na katero se nanaša revizija, je imelo status nevladne organizacije v javnem interesu na področjih, ki so bila predmet revizije, skupno 1.931 nevladnih organizacij, od tega največ na področju športa, in sicer 1.759 nevladnih organizacij. Večina nevladnih organizacij je status v javnem interesu na teh področjih pridobila že pred uveljavitvijo Zakona o nevladnih organizacijah iz leta 2018.

Pogoji za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu so opredeljeni v Zakonu o nevladnih organizacijah. Na področjih socialnega varstva, varstva okolja in ohranjanja narave so morale nevladne organizacije za pridobitev statusa izpolnjevati še posebne pogoje, opredeljene v področnih zakonih. Za izpolnjevanje pogoja izkazovanja pomembnejših dosežkov nevladnih organizacij so ministrstva na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah sprejela pravilnike, v katerih so določila kriterije za njihovo izkazovanje.

Računsko sodišče je v reviziji ugotovilo neustrezna ravnanja ministrstev pri opredelitvah kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov, pri izvajanju postopkov podeljevanja ali odvzema statusa nevladne organizacije v javnem interesu, pri seznanjanju nevladnih organizacij z njihovimi obveznostmi ter pri nadzoru nad izpolnjevanjem obveznosti.

Ministrstvo za javno upravo je ostalim ministrstvom nudilo podporo pri izvajanju Zakona o nevladnih organizacijah s tem, da jim je podajalo različna pojasnila, navodila in usmeritve, vendar do konca obdobja, na katero se nanaša revizija, še ni izvedlo analize izvajanja določb Zakona o nevladnih organizacijah v praksi. Računsko sodišče je od Ministrstva za javno upravo zahtevalo predložitev odzivnega poročila ter za izboljšanje poslovanja ministrstvom podalo več priporočil.

Računsko sodišče je na podlagi izvedene revizije podalo tudi skupne ugotovitve ter izpostavilo zaključke glede poteka podeljevanja statusa nevladne organizacije v javnem interesu na obravnavanih področjih.

Deli vsebino