Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Revizija

  Pravilnost dela poslovanja Občine Juršinci v letu 2021

  Zadnja sprememba:
  11. 10. 2023

  Podatki o reviziji

  Revidiranec/ci:

  Cilj revizije:

  Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2021.

  Revidirano obdobje:
  2021

  Sklep o reviziji:
  Številka sklepa: 324-14/2022/6
  Datum: 30. 11. 2022

  Opombe:

  Pravilnost dela poslovanja Občine Juršinci

  Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Juršinci v letu 2021 ter občini izreklo mnenje s pridržkom.

  Pomembnejše nepravilnosti so bile ugotovljene na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna (pomanjkljiva priprava posameznih proračunskih dokumentov, nepravilnosti pri prerazporejanju proračunskih sredstev), prodaj nepremičnega premoženja in oddaj prostorov v najem (ni objavila namer o oddaji stvarnega premoženja v najem, sklenila je neposredne pogodbe o brezplačni uporabi, čeprav za to niso bili izpolnjeni pogoji, ni pripravila posamičnega programa upravljanja oziroma načrta oddaje nepremičnega premoženja v najem, ni izvedla postopkov javnih naročil za obnovo poslovnih prostorov), javnih naročil pri investicijskih odhodkih (ni razpolagala z ustrezno investicijsko dokumentacijo, neustrezna oziroma prepozno pridobljena finančna zavarovanja, pri izvedbi projekta izgradnje terase s stopnicami ni spoštovala načel učinkovitosti in gospodarnosti, ni pridobila izjave oziroma podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ni objavila javno dostopnih informacij javnega značaja za sklenjene pogodbe oziroma anekse), tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (pomanjkljiva objava javnih razpisov na različnih področjih in pomanjkljiva razpisna dokumentacija javnega razpisa za razstavni prostor na prostem, pred sklenitvijo pogodb ni pridobila izjave oziroma podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika) ter zadolževanja (zadolžila se je pri osebi, katere dejavnost ni dajanje posojil, nepravilnosti pri pridobivanju podatkov o stanju zadolženosti pravne osebe javnega sektorja na ravni občin).

  Računsko sodišče je Občini Juršinci podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

  Deli vsebino