Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Financiranje volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2014 pri organizatorju volilne kampanje: Piratska stranka Slovenije

Zadnja sprememba:
17. 3. 2015

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

  • izrek mnenja o pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o financiranju volilne kampanje in
  • izrek mnenja o pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo.

Revidirano obdobje:
od 25. 4. 2014 do 23. 5. 2014

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 325-4/2014/3
Datum: 26. 9. 2014

Opombe:

Pravilnost financiranja volilne kampanje liste PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2014

Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje liste PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2014, ki jo je organizirala Piratska stranka Slovenije.

Cilja revizije sta bila izrek mnenja o pravilnosti poročanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji ter izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji. Računsko sodišče je v reviziji tudi ugotovilo znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katerega je upravičen organizator volilne kampanje.

Računsko sodišče je o pravilnosti poročanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji Piratski stranki Slovenije izreklo mnenje s pridržkom, ker je izkazala:

  • porabljena sredstva previsoko, saj je med stroški izkazala stroške, ki niso stroški volilne kampanje, in sicer stroške tiska brošure in stroške kilometrine za prevoz kandidata na kraj predstavitve brošure.


Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji Piratski stranki Slovenije izreklo mnenje s pridržkom, ker je:

  • s posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo poravnala stroške tiska brošure in stroške kilometrine za prevoz kandidata na kraj predstavitve brošure, ki niso bili stroški volilne kampanje;
  • prepozno odprla poseben transakcijski račun za volilno kampanjo.
Deli vsebino