Skoči do osrednje vsebine

Novica

XII. kongres Evropske organizacije vrhovnih revizijskih institucij (EUROSAI)

Med 27. in 28. majem 2024 je prek spleta potekalo plenarno zasedanje XII. kongresa Evropske organizacije vrhovnih revizijskih institucij (VRI) EUROSAI, ki združuje 51 članic, ter srečanji upravnega odbora EUROSAI. Letošnje tehnično srečanje je potekalo pod geslom Misli si delimo = VRI krepimo.

Med razpravami in odločitvami so se članice organizacije med drugim seznanile s preteklimi in načrtovanimi aktivnostmi delovnih in projektnih skupin EUROSAI ter sprejele strateški načrt za prihodnje obdobje. Kongres je potrdil tudi finančna poročila za pretekla leta in potrdil proračun za obdobje 2025–2027. Predstavljeno je bilo tudi sodelovanje z Mednarodno organizacijo vrhovnih revizijskih institucij (INTOSAI) in Razvojno iniciativo INTOSAI (IDI). V panelni razpravi so sodelujoče vrhovne revizijske institucije in Evropsko računsko sodišče delili svoje poglede na "Državno revizijo leta 2030".

V okviru glasovanj sta bili izbrani dve novi članici upravnega odbora EUROSAI, in sicer VRI Italije in Švedske, za zunanja revizorja EUROSAI pa VRI Bolgarije in VRI Nizozemske. Sprejeto je bilo tudi, da bo prihodnji XIII. kongres EUROSAI organizirala VRI Slovaške republike.

Zaslonska fotografija videkonference kongresa, ki je potekal prek platforme Zoom, na kateri so vodje članic EUROSAI