Skoči do osrednje vsebine

Novica

Računsko sodišče s predstavitvijo na konferenci Young EUROSAI (YES) 2024 v Varšavi

Med 24. in 28. junijem se je v Varšavi v organizaciji VRI Poljske odvijala 6. konferenca Young EUROSAI (YES). Srečanje je potekalo pod naslovom "DA umetni inteligenci", glavna tema je tako bila uporaba  orodij umetne inteligence v reviziji. V okviru konference so bila organizirana predavanja, kjer so revizorji nekaterih VRI predstavili orodja, ki so že integrirana v njihove delovne procese, opisali načine, s katerimi skušajo izboljšati natančnost rezultatov in ki hkrati skrajšajo čas dela, ter delili nekatere splošne napotke glede procesa vpeljevanja orodij umetne inteligence. Poleg predavanj so nekateri predstavniki VRI pripravili tudi delavnice, kjer so podrobneje predstavili možnosti uporabe orodij umetne inteligence v različnih fazah revizijskega procesa ter rezultate pilotnih testiranj.

Strokovna sodelavka za revidiranje Urša Pirc za govorniškim odrom na sedežu VRI Poljske v Varšavi med predavanjem predavanjem na temo Odškodninska odgovornost in škoda, ki jo povzroči umetna inteligenca

Konference se je udeležilo približno 40 revizorjev s 34 VRI. V imenu računskega sodišča se je konference udeležila strokovna sodelavka za revidiranje Urša Pirc, ki je s predavanjem na temo Odškodninska odgovornost in škoda, ki jo povzroči umetna inteligenca, predstavila pravni vidik uporabe orodij umetne inteligence ter okvire reševanja deliktne odgovornosti.

Fotografija konference z revizorji iz 34 vrhovnih revizijskih institucij