Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Revizija

  Ureditev razmerij glede infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb

  Zadnja sprememba:
  7. 9. 2020

  Podatki o reviziji

  Revidiranec/ci:

  Cilj revizije:

  Izrek mnenja o učinkovitosti MOP pri ureditvi upravljanja občinske gospodarske javne infrastrukture varstva okolja v letih 2016 in 2017

  Revidirano obdobje:
  1. 1. 2016 do 31. 12. 2017

  Sklep o reviziji:
  Številka sklepa: 320-6/2017/7
  Datum: 23. 1. 2018

  Opombe:

  Ureditev upravljanja občinske gospodarske javne infrastrukture varstva okolja

  Računsko sodišče je revidiralo poslovanje Ministrstva za okolje in prostor pri ureditvi upravljanja občinske gospodarske javne infrastrukture varstva okolja v letih 2016 in 2017. V reviziji je preverilo tudi izvedbo izkazanih popravljalnih ukrepov, ki so bili zahtevani za odpravo neučinkovitosti na področju gospodarske javne infrastrukture varstva okolja v drugih revizijah računskega sodišča. Poslovanje ministrstva ni bilo v celoti učinkovito.

  Ministrstvo ni bilo v celoti učinkovito pri pripravi, izvajanju in spremljanju uresničevanja strateških in izvedbenih dokumentov, ker je strateški dokument temeljil na podatkih iz leta 2002 in prej, osnutek novega nacionalnega programa varstva okolja pa ni vseboval vse predpisane vsebine, niti ciljev in ukrepov upravljanja občinske gospodarske javne infrastrukture ter kazalcev z izhodiščno in načrtovano vrednostjo za njihovo vrednotenje. Tudi vsi operativni programi niso določali kazalcev spremljanja uresničevanja ciljev in ukrepov. Ministrstvo vseh ukrepov, ki jih določajo predpisi ter strateški in izvedbeni dokumenti, ni izvedlo. Minister ni ustanovil posebne skupine za spremljanje izvajanja nacionalnega programa varstva okolja in ni predpisal podrobnejše vsebine in načina vodenja registra okolja. Ministrstvo tudi ni pripravljalo vseh predpisanih poročil in vodilo centralne informacijske zbirke podatkov za opravljanje nalog na področju varstva okolja. Ministrstvo je izvedlo vse ukrepe, ki se nanašajo na poročanje izvajalcev gospodarskih javnih služb, vendar s prejetimi podatki ni aktivno upravljalo. Kljub temu da je ministrstvo načrtovalo in se zavezalo k izvedbi popravljanih ukrepov, ki se nanašajo na ureditev okoljskih dajatev in sistemsko ureditev izvajanja gospodarskih javnih služb, navedenih ukrepov ni izvedlo.

  Ministrstvo ni bilo učinkovito pri pripravi predlogov predpisov za ureditev pravnega položaja občinske gospodarske javne infrastrukture, ker ni pripravilo predpisov, ki bi sistemsko urejali pravni položaj občinske gospodarske javne infrastrukture in vzpostavitev stvarnih pravic ter njihovo evidentiranje na omrežjih gospodarske javne infrastrukture.

  Tudi pri ureditvi sistema financiranja občinske gospodarske javne infrastrukture varstva okolja ministrstvo ni bilo v celoti učinkovito, ker ni izvajalo nadzorov nad odloki o programih stavbnih zemljišč, namenskostjo porabe in nad oprostitvijo plačila komunalnega prispevka, kljub temu da je bilo seznanjeno s tveganji na navedenih področjih. Ministrstvo vodi podatke o občinski gospodarski javni infrastrukturi varstva okolja v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, ki pa so pomanjkljivi, ker ni zagotovilo, da bi občine evidentirale manjkajoče podatke, niti ni problematike neevidentiranja uredilo s predpisi. Računsko sodišče je ministrstvo večkrat opozorilo na namensko rabo sredstev, zbranih iz uporabe gospodarske javne infrastrukture, za investicijsko vzdrževanje in nadomestne investicije v to infrastrukturo, vendar ministrstvo tega v predpisih ni uredilo. Ministrstvo ni pristopilo k proučitvi problematike občin pri upoštevanju stopnje izkoriščenosti gospodarske javne infrastrukture pri obračunu amortizacije in ustreznosti amortizacijskih stopenj. Občinam in izvajalcem gospodarskih javnih služb je nudilo strokovno pomoč in izvedlo 2 nadzora nad zakonitostjo izdanih aktov občin.

  Računsko sodišče je od Ministrstva za okolje in prostor zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo nesmotrnosti, in podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

  Deli vsebino