Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Upravljanje neprekinjenega poslovanja ZZZS

Zadnja sprememba:
28. 8. 2019

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

učinkovitost ZZZS pri upravljanju neprekinjenega poslovanja.

Revidirano obdobje:
od 13. 12. 2012 do 31. 5. 2018

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 323-1/2018/2
Datum: 10. 1. 2018

Opombe:

Učinkovitost Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pri upravljanju neprekinjenega poslovanja

Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pri upravljanju neprekinjenega poslovanja v obdobju od 13. 12. 2012 do 31. 5. 2018. Po mnenju računskega sodišča je bil ZZZS v obdobju, na katero se nanaša revizija, delno učinkovit.

 

 

Računsko sodišče je na izzive pri zagotavljanju neprekinjenega delovanja IS ZZZS opozorilo že v reviziji iz leta 2012. Ker nekateri pomembni elementi neprekinjenega delovanja IS po nekaj letih še niso bili izvedeni, se je računsko sodišče odločilo za uvedbo nove revizije.

Pred revizijo ZZZS ni imel pripravljene strategije neprekinjenega poslovanja in ni imel uvedenega sistema upravljanja neprekinjenega poslovanja, vendar pa je imel v internih aktih določene nekatere aktivnosti, povezane s poslovanjem v primeru motenj procesov, kakor tudi neformalno vpeljan in delno dokumentiran sistem za obvladovanje motenj in odzivanje nanje. ZZZS je med revizijo pristopil k boljšemu zagotavljanju neprekinjenega poslovanja ZZZS.

Deli vsebino