Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Revizija

  Učinkovitost sistema nadzora nad delom občin

  Zadnja sprememba:
  21. 12. 2023

  Podatki o reviziji

  Revidiranec/ci:

  Cilj revizije:

  Izrek mnenja o učinkovitosti sistema nadzora nad delom občin.

  Revidirano obdobje:
  2021

  Sklep o reviziji:
  Številka sklepa: 324-8/2022/4
  Datum: 9. 6. 2022

  Opombe:

  Učinkovitost poslovanja Ministrstva za javno upravo pri izvajanju nadzora nad delom občin

  Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost poslovanja Ministrstva za javno upravo v delu, ki se nanaša na izvajanje nadzora nad delom občin v letu 2021. Po mnenju računskega sodišča je bilo ministrstvo delno učinkovito pri poslovanju v delu, ki se nanaša na izvajanje nadzora nad delom občin v letu 2021.

   

  Ministrstvo ni v celoti vzpostavilo organizacijskih pogojev za izvajanje nadzora nad delom občin. Način oziroma postopek izvajanja nadzora v ožjem smislu je določilo le za del nekaterih nalog nadzora nad delom občin, ki jih izvaja notranja organizacijska enota, ki je sistemsko pristojna za lokalno samoupravo. Prav tako za potrebe aktivnosti v zvezi z izvajanjem nadzora nad delom občin v letu 2021, razen v zvezi s postopki nadzora, ki so se začeli še v obdobju od leta 2013 do leta 2018 in se nadaljevali tudi v letu 2021, ni pripravljalo dokumentov, ki bi glede na razpoložljive vire in oceno tveganj vnaprej opredeljevali aktivnosti na področju nadzora nad delom občin.

  Notranje organizacijske enote ministrstva so v smislu nadzora občinam v letu 2021 v največji meri nudile strokovno pomoč ter organizirale izobraževanja za občine in ažurno odgovarjale na zaprosila za strokovno pomoč. Na področju javnega naročanja so občinam spletno dostopna tudi izvedena spletna izobraževanja in že zavzeta stališča ministrstva. Postopke nadzora nad delom občin v ožjem smislu pa je vodila le notranja organizacijska enota, pristojna za področje lokalne samouprave, ki je v letu 2021 še vedno nadaljevala s postopki za usklajevanje temeljnih občinskih aktov z zakonodajo na podlagi opozoril, ki so bila izdana v postopkih nadzora, začetih v obdobju od leta 2013 do leta 2018. Drugih sistematičnih nadzorov občin ministrstvo ni izvajalo, temveč so se nadzori izvajali po potrebi, na podlagi zunanje pobude, pri čemer je ministrstvo pri izvedbi nekaterih zakonsko predvidenih postopkov z dodatnimi ukrepi (na primer z izvedbo mediacijskih sestankov) zagotovilo večjo učinkovitost. Ministrstvo pri tem nima v celoti vzpostavljenega podrobnejšega pregleda nad posameznimi nalogami, povezanimi z nadzorom nad delom občin, ki jih je izvajalo v letu 2021.

  Ministrstvo je v letu 2021 pripravilo poročilo le glede dela svojih aktivnosti, ki se nanašajo na nadzore nad delom občin, začete v obdobju od leta 2013 do leta 2018, s katerim pa vlada, ministrstva in občine oziroma njihova reprezentativna združenja niso bili seznanjeni. Ministrstvo ni spremljalo, kako se v Zakonu o lokalni samoupravi in Zakonu o državni upravi opredeljen sistem nadzora nad delom občin izvaja v praksi ter v zvezi s tem ni sistematično sodelovalo z drugimi ministrstvi, predvsem v smislu aktivnosti za poenotenje izvrševanja sistema nadzora nad delom občin.

  Računsko sodišče je ministrstvu podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je ministrstvo med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejelo ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nesmotrnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nesmotrnosti v prihodnje.

  Deli vsebino