Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Revizija

Učinkovitost ravnanj vlade, ministrstva in DUTB v zvezi s prenehanjem obstoja DUTB

Zadnja sprememba:
28. 1. 2022

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o učinkovitosti ravnanj vlade, ministrstva in DUTB v zvezi s prenehanjem obstoja DUTB.

Revidirano obdobje:
od 1. 1. 2016 do 31. 5. 2021

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 3262-3/2020/16
Datum: 1. 2. 2021
Sprememba sklepa:
št. 3262-3/2020/19 z dne 7. 5. 2021

Opombe:

Prenehanje obstoja DUTB

Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti ravnanj Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada), Ministrstva za finance (v nadaljevanju: ministrstvo) in Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: DUTB) v zvezi s prenehanjem obstoja DUTB v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 5. 2021.
Eden izmed ciljev Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank, s katerim je bila ustanovljena DUTB, je povračilo proračunskih sredstev, ki so bila namenjena sanaciji bančnega sistema oziroma krepitvi stabilnosti bank. Ta cilj naj bi DUTB dosegla z upravljanjem premoženja, ki ga je prevzela od bank, in sicer najkasneje do 31. 12. 2022, ko je Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank predvidel njeno prenehanje, z možnostjo, da vlada Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga tudi predčasno ukinitev DUTB, če ta proda več kot 75 % prevzetih obveznosti.

DUTB je upravljanje s premoženjem do konca leta 2022 načrtovala v strateških in operativnih dokumentih, pri čemer sta bila deloma v načrtovanje vključena tudi vlada in ministrstvo.
Revidiranci so poslovanje DUTB redno spremljali v okviru vzpostavljenega medsebojnega sistema poročanja. Pri tem je računsko sodišče ugotovilo, da je ministrstvo vladi sicer zagotavljalo sprotne in ažurne podatke o upravljanju premoženja DUTB, vendar pa ni preverjalo ustreznosti podatkov, ki mu jih je zagotavljala DUTB, in sicer v zvezi z izračunom izpolnjevanja pogoja za njeno morebitno predčasno ukinitev. DUTB je izpolnjenost navedenega pogoja presojala po lastni metodologiji, ki jo je zaradi nerazpoložljivosti podatkov, ki jih za izračun predvideva Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank, prevzelo tudi ministrstvo. V skladu z navedeno metodologijo je DUTB pogoj za predčasno ukinitev izpolnila marca 2021.
Ne glede na to, da je ob izpolnjenosti zakonskega pogoja odločitev o morebitni predčasni ukinitvi DUTB popolnoma na strani vlade, pa je računsko sodišče ugotovilo, da vlada izpolnitve tega pogoja do zaključka obdobja, na katero se nanaša revizija, ni preverjala niti ni o tem sprejela nobene odločitve. Ker vlada ni vnaprej celovito uredila pravnega nasledstva DUTB, tudi ni poskrbela za vzpostavitev pogojev za učinkovito upravljanje preostalega premoženja DUTB.
Obseg premoženja in finančne obveznosti DUTB iz izdanih dolžniških vrednostnih papirjev oziroma finančne obveznosti do bank so se z leti zmanjševale, pa vendar počasneje, kot je bilo to predvideno v načrtih DUTB. DUTB je za to, da je v celoti poplačala obveznice, najela nova posojila pri bankah. Pri tem se je dogovorila za znatno nižjo obrestno mero v primerjavi z obrestnimi merami izdanih obveznic, odplačilo pa je, glede na zapadlost posameznih finančnih obveznosti, potekalo hitreje od dogovorjene pogodbene dinamike med DUTB in bankami.
Obseg preostalega premoženja DUTB je na dan 31. 12. 2020 znašal 615 milijonov EUR, stanje dolga pa je ob koncu obdobja, na katero se nanaša revizija, znašalo 369,9 milijona EUR. Ob izdaji revizijskega poročila je bil v Državnem zboru Republike Slovenije v obravnavi predlog Zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki predvideva, da premoženje, pravice in obveznosti DUTB z dnem uveljavitve tega zakona preidejo na nacionalni demografski sklad.
Računsko sodišče je izreklo mnenje, da so bila ravnanja revidirancev v zvezi s prenehanjem obstoja DUTB v obdobju, na katero se nanaša revizija, delno učinkovita.
Računsko sodišče je vladi priporočilo, da vzpostavi ustrezne pogoje za učinkovito upravljanje s preostalim premoženjem DUTB in da ustrezno poskrbi za vse vidike pravnega nasledstva DUTB.

 

Deli vsebino