Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Revizija

  Učinkovitost MKGP pri prilagajanju kmetijstva podnebnim spremembam

  Zadnja sprememba:
  27. 7. 2023

  Podatki o reviziji

  Revidiranec/ci:

  Cilj revizije:

  Izrek mnenja o učinkovitosti ministrstva pri prilagajanju kmetijstva podnebnim spremembam.

  Revidirano obdobje:
  1. 1. 2018 do 30. 6. 2022

  Sklep o reviziji:
  Številka sklepa: 320-4/2022/2
  Datum: 23. 2. 2022

  Opombe:

  Učinkovitost Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri prilagajanju kmetijstva podnebnim spremembam

  Računsko sodišče je ocenilo, da so bile aktivnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri prilagajanju kmetijstva podnebnim spremembam delno učinkovite. Kljub temu da je ministrstvo izvajalo ukrepe za prilagajanje kmetijstva, pa ti niso temeljili na izdelani strategiji prilagajanja, ki bi bila pripravljena na podlagi študije ranljivosti. Ministrstvo bi moralo okrepiti tudi prenos znanja prek svetovalne službe kmetom ter izboljšati sodelovanje deležnikov, da bi se znanje o prilagajanju čim bolje prenašalo v prakso. Ker je kmetijstvo zaradi pridelave na prostem eden izmed najbolj občutljivih sektorjev za učinke podnebnih sprememb, je nujno, da se v Republiki Sloveniji začnemo sistematično prilagajati na podnebne spremembe.

  Podnebne spremembe so spremembe podnebja, ki trajajo dlje časa, povzročajo pa jih tako naravni procesi kot tudi antropogeni dejavniki. Posledice podnebnih sprememb se kažejo kot naraščanje temperatur, spreminjanje padavinskih vzorcev, vse pogostejši pa so tudi ekstremni vremenski dogodki, kot so suše, obilne padavine, neurja s točo in vetrom, pozeba in podobno.

  Računsko sodišče podnebnim spremembam namenja veliko pozornosti, saj so vedno bolj aktualne in zahtevajo takojšnje ukrepanje. Poleg tega imajo velik vpliv tudi na gospodarske aktivnosti, še posebej na kmetijstvo in samooskrbo. Slednjo je računsko sodišče obravnavalo v revizijskem poročilu o zagotavljanju prehranske varnosti s pomočjo prehranske samooskrbe, izdanem v letu 2021. V njem je ugotovilo, da aktivnosti ministrstva niso pripomogle k bistvenemu povečanju rastlinske proizvodnje in reje živali. Prav tako je računsko sodišče že v letu 2021 izdalo poročilo o uspešnosti doseganja ciljev na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov in opozorilo, da bodo mednarodno in nacionalno določeni cilji do leta 2030 s sedanjo strukturo in dinamiko izvajanja ukrepov le stežka dosegljivi.

  Ne glede na uspešnost doseganja ciljev na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov pa bo nujno tudi prilagajanje nanje, saj bodo v ozračju že nakopičeni toplogredni plini še dolgo povzročali podnebne spremembe in imeli vpliv na samooskrbo. Zato je računsko sodišče revidiralo tudi učinkovitost ministrstva pri prilagajanju kmetijstva podnebnim spremembam v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2022.

  Ocenjujemo, da v obdobju, na katero se nanaša revizija, ministrstvo prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe ni obravnavalo kot prioriteto. Ministrstvo je sicer v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 zagotavljalo izvajanje ukrepov, ki prispevajo k prilagajanju kmetijstva na podnebne spremembe, kot so na primer ureditev namakalnih sistemov in rastlinjakov ter posodobitev hlevov, nakup opreme za protislansko zaščito in protitočnih mrež ter uvajanje bolj odpornih sort rastlin. Prav tako je financiralo raziskave in prenos znanja prek javne kmetijske svetovalne službe. Vendar pa ukrepov ter s tem prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe ni načrtovalo na podlagi strategije ter ni ugotavljalo, na katere dejavnike spreminjajočega se podnebja je oziroma bo kmetijstvo najbolj ranljivo. Na ta način prilagajanje kmetijstva ni bilo celovito in sistematično načrtovano ter usklajeno kot v obdobju od leta 2008 do leta 2011, ko so se izvajali ukrepi na podlagi sprejete strategije prilagajanja in akcijskega načrta. To pa povečuje verjetnost, da bo izvedba prilagajanja pogosto zgolj odziv na krize in katastrofe ter bo zato tudi dražja, kot bi bila sicer.

  Računsko sodišče je ministrstvu podalo več priporočil, ministrstvo pa je že med izvajanjem revizije sprejelo tudi akcijski načrt za pripravo ocene ranljivosti in strategije prilagajanja.

  Logotip Cilji trajnostnega razvoja
  Deli vsebino